6.76 % rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dolj în luna februarie 2020

0
281

La sfârșitul lunii februarie 2020, rata șomajului înregistrat la nivelul judeţului Dolj a fost de 6,76 % corespunzătoare unui număr total de 17.999 şomeri, din care 7.516 femei. Din totalul de 17.999 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dolj, 2.177 erau beneficiari de indemnizţie de şomaj, iar 15.822  erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 15.282  șomeri provin din mediul rural și 2.717sunt din mediul urban.

Şomerii fără studii/cu nivel de instruire primar au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dolj (38.1 %), urmaţi de cei cu nivel de instruire gimnazial (27.8 %), iar 21.2 % au absolvit învăţământ liceal/postliceal. Șomerii cu nivel instruire profesional reprezintă 10.9 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare au o pondere de 2 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 11.442 persoane foarte greu ocupabile, 4.610 greu ocupabile,1.188 mediu ocupabile, iar 759 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.