Şi-au dorit fonduri nerambursabile şi acum vor fi executaţi de bănci – Cum aduce Guvernul Boc societăţile comerciale în pragul falimentului

0
84

Cinci societăţi comerciale din judeţul Dolj s-au gândit că nu ar fi rău dacă ar accesa nişte proiecte cu fonduri nerambursabile. Pentru fiecare societate în parte acest lucru a presupus eforturi deosebite, crearea unui număr de locuri de muncă, obţinerea de finanţări, plata unor cheltuieli de înmatriculare, asigurare, TVA, salarii, taxe şi contribuţii. Au fost nevoiţi să constituie garanţii reale pe bunurile proprietate personală a asociaţilor şi de garanţii personale pentru contractele de leasing/împrumut. Numai că după toate aceste eforturi au ajuns la concluzia că îndemnurile emise la nivel guvernamental cu privire la accesarea fondurilor nerambursabile sunt doar vorbe goale, pentru că în instituţiile conduse de pedelişti se acţionează de o manieră total neprofesionistă şi discreţionară.

În sesiunea din perioada noiembrie-decembrie 2009, SC Eleprod Service SRL, SC Savlex Spedition SRL, SC Radal Construct SRL, SC Albina Drumserv SRL şi SC Ghimoni SRL au depus proiecte pentru Măsura 3.2.1.. În urma evaluării proiectelor s-a decis acordarea finanţării nerambursabile, fiind publicat în acest sens un raport de selecţie. În cursul anului 2010 fiecare societate a semnat contractul cu APDRP pentru punerea în aplicare a cererii de finanţare pentru proiectele de investiţii propuse. Cererea de finanţare depusă, împreună cu toate documentele anexate acesteia, a rezultat în urma verificărilor, modificărilor şi completărilor pe parcursul tuturor procedurilor de evaluare şi implementare, care este parte integrantă din contract şi este obligatorie pentru beneficiar pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului. După semnarea contractului s-a trecut la implementarea propriu-zisă a proiectelor şi s-a demarat procedura de achiziţionare a utilajelor descrise în cererea de finanţare, semnându-se un contract de furnizare.

Achiziţiile din proiect au fost avizate de APDRP

Procedura de achiziţii s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Anexei IV la Contractul de finanţare „Instrucţiuni de achiziţii pentru beneficiarii privaţi PNDR”, fiind realizată co-cerere de ofertă. Ulterior derulării procedurii de achiziţii aceasta a fost depusă spre avizare la OJPDR, care după o analiză a documentelor a emis fişa de avizare a dosarelor de achiziţii şi a constatat conformitatea deplină a procedurii. În această etapă de verificare experţii OJPDRP verifică achiziţia atât din punct de vedere formal (respectarea procedurilor prevăzute în anexa IV), cât şi tehnic (specificaţiile tehnice ale bunului achiziţionat trebuie să corespundă exact cu cele descrise de beneficiar în Cererea de finanţare şi în studiul de fezabilitate, anexă la Contractul de finanţare, sub sancţiunea neavizării achiziţiei). În urma avizării achiziţiilor din proiect, s-a efectuat plata către furnizorul de utilaje.

S-a refuzat plata invocându-se neeligibilitatea cheltuielilor

Sumele iniţiale necesare pentru plata utilajelor au fost obţinute de societăţile comerciale prin încheierea unor contracte de credite, care au presupus constituirea unor garanţii personale şi reale pentru acordarea finanţării şi plata unor sume foarte mari pentru comisioane de analiză, dobânzi etc. Beneficiarii au depus spre avizare dosarul cererii de plată la OJPDRP Dolj, care după toate verificările procedurale a constatat conformitatea documentaţiei avizând plata sumelor solicitate, întocmind Anexa 2. După avizarea OJPDRP Dolj, dosarul cererii de plată a fost înaintat Centrului Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 4 S-V Oltenia, care a decis refuzul plăţii şi a emis notificare beneficiarului cu privire la refuzul plăţii, invocând neeligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiarul finanţării nerambursabile. Mai concret s-a apreciat că ansamblul format dintr-un tractor şi un utilaj specializat (semiremorcă basculabilă sau treiler), aprobat prin proiect nu se încadrează în definiţia mijloacelor de transport specializat. În această situaţie se află toate cele cinci societăţi amintite.

Refuzul efectuării plăţilor duce societăţile la faliment

„Acest refuz de efectuare a plăţii este profund abuziv, lipsit de temei juridic şi are consecinţe dramatice pentru fiecare societate, ducând inevitabil la faliment, pierderea locurilor de muncă create prin proiect, executarea garanţiilor reale şi personale depuse pentru obţinerea finanţării necesare pentru implementare. Deşi proiectele depuse au depăşit toate fazele de evaluare, iar ulterior semnării contractului de finanţare, s-au respectat toate obligaţiile asumate neexistând nici o neregulă care să determine un posibil refuz de plată, se apreciază în mod discreţionar şi abuziv că ele sunt neeligibile şi că nu pot fi acceptate la plată. Practic după ce APDRP a fost de acord să achiziţionăm un echipament şi am semnat un contract în acest sens, se răzgândeşte şi ne comunică faptul că acest echipament este neeligibil, deşi în mod evident o asemenea problemă se putea ridica doar în faza de analiză a proiectului (cu un an în urmă) şi nu după semnarea contractului de finanţare. (…) Prin adresa 2031/09.12.2009 emisă de APDRP, Cabinet Director General, se apreciază că «autobasculanta utilizată pentru curăţarea amplasamentelor, eliminarea pietrelor şi a altor materiale rezultate în urma executării lucrărilor de pregătire a terenului pentru construcţii (…) necesare realizării operaţiunilor pentru lucrările de pregătire a terenului reprezintă cheltuială eligibilă, dacă sunt îndeplinite condiţiile menţionate». La această dată, acelaşi Director General APDRP consideră achiziţia acestor utilaje neeligibilă”, se arată într-un Memoriu al celor cinci societăţi comerciale.

Aceeaşi cheltuială eligibilă pentru o societatea, iar pentru alta nu

Pentru a demonstra caracterul abuziv şi discreţionar al celor de la CRPDRP, în Memoriu cele cinci societăţi comerciale dau şi un exemplu de modalitate a accesării şi implementării proiectelor prin Măsura 3.1.2.. Este cazul SC Ghimoni SRL care nu a primit finanţare, dar pentru un proiect similar finanţat pentru acelaşi cod CAEN, cei de la CRPDRP au avizat şi achitat cumpărarea unui utilaj identic. Este vorba de SC Chiremis SRL care a depus proiectul în aceeaşi sesiune ca şi SC Ghimonii SRL, şi în luna decembrie a avut basculanta achitată. Cum este posibil ca pentru o societatea aceeaşi cheltuială să fie eligibilă, iar pentru alta nu? Să fie vorba de clientelism politic portocaliu, de firme de casă care finanţează campaniile electorale ale pedeliştilor? Sunt întrebări la care la un moment dat trebuie să primim un răspuns, iar cei vinovaţi de aceste favoritisme să plătească.