Metodele indirecte de controal, luate la verificat de FMI

0
178

În perioada 7 – 20 aprilie 2011, o echipă de experţi ai Fondului Monetar Internaţional (F.M.I.) se află la sediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală într-o nouă misiune tehnică privind metodele indirecte de control şi creşterea gradului de conformare în rândul persoanelor fizice cu venituri sau averi mari. Misiunea F.M.I. se desfăşoară în conformitate cu angajamentele asumate de Guvern în cuprinsul Scrisorii suplimentare de intenţie agreată cu Fondul la data de 10 martie a.c. “Această misiune are ca scop monitorizarea stadiului implementării recomandărilor formulate de experţii Fondului în cuprinsul raportului misiunii anterioare a F.M.I., pe aceeaşi temă, organizată la Bucureşti în perioada 24 ianuarie – 4 februarie 2011” se precizează într-un comunicat al ANAF. Totodată, misiunea are următoarele ţinte: pe de o parte, asigurarea suportului documentar pornind de la buna practică internaţională în domeniu, necesar elaborării procedurii de analiză de risc care va conduce la selectarea persoanelor fizice ce vor fi verificate, document ce vine în completarea H.G. nr. 248/17.03.2011 privind aprobarea procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate. Iar pe de altă parte, elaborarea unui proiect al organizării interne a structurii responsabile cu verificarea situaţiilor fiscale personale, ce se va organiza şi funcţiona în cadrul A.N.A.F. şi elaborarea unui proiect al procedurilor de lucru al acestei  structuri. Şi nu în ultimul rând, analiza aspectelor privind modul de abordare a pregătirii profesionale ce va fi necesară inspectorilor fiscali în vederea aplicării corecte a metodelor indirecte de control.