Anunţ SC Lucky Argro SRL

0
629

SC Lucky Argro SRL  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Construire corp C1- P+1- spaţiu comercial şi birouri, corpuri C2, C3 parter -depozitare, împrejmuire teren, puţ forat şi B.E.V.”, propus a fi amplasat în com. Malu Mare, sat Preajba, T 122, P 28, 29.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, Craiova, str. Petru Rareş, nr.1, jud. Dolj, adresa de internet http//:apmdj.anpm.ro şi la sediul SC Lucky Argro SRL  din  com. Malu Mare, sat Prejba, str. Bechetului, nr. 37  în zilele de luni-joi între orele 8-16:30 şi vineri între orele 8-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Dolj, Craiova, str. Petru Rareş, nr.1, jud. Dolj, fax: 0251/419035, email office@apmdj.anpm.ro.