Elevii olimpici s-ar putea înscrie în învăţământul liceal fără a mai susţine Evaluarea Naţională

0
241
 Ce se preconizează a fi în învăţământul preuniversitar este, deocamdată, un secret. Informaţiile sunt obţinute, în continuare, pe surse. Astfel, elevii olimpici se pot înscrie la liceu, fără să mai susțină Evaluarea Națională 2023, potrivit unui Ordin de Ministru ce urmează să fie discutat marți, 14 februarie, în Comisia de Dialog Social de la Ministerul Educației. Documentul a fost obținut pe surse de Edupedu.ro.

Conform  Edupedu.ro, este vorba despre absolvenții de clasa a VIII-a care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III, respectiv medalia de aur, argint sau bronz în numele României la competițiile internaționale recunoscute de Ministerul Educației. Documentul mai precizează că aceștia pot participa la procesul de înscriere în clasa a IX-a reglementat într-un singur județ, fără susținerea Evaluării Naționale și fără susținerea probelor de aptitudini, respectiv a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și respectiv, fără a li se calcula media de admitere prevăzută în Anexa nr. 2 la Ordinul ME nr. 5243/31.08.2022 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023 – 2024. Înscrierea olimpicilor se face peste numărul maxim de elevi în formațiunile/clasele de elevi. Conform sursei citate, înscrierea „se realizează pe baza Listei privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/ specializarea la care se face înscrierea.”

Cum ar arăta dosarul de înscriere

Comisia de admitere județeană/a municipiului București primește și centralizează dosarele absolvenților de clasa a VIII-a care doresc să participe la admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2023-2024, pe baza performanțelor deosebite.

Dosarele conțin următoarele acte:

  • „cerere pentru înscrierea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2023-2024, pe baza performanțelor deosebite obținute la olimpiadele naționale sau la competițiile internaționale obținute pe parcursul gimnaziului, cu exprimarea unei opțiuni privind filiera/profilul/specializarea sau filiera/profilul/calificarea profesională și unitatea de învățământ liceal”;
  • documentele doveditoare ale premiilor obținute, în original și în copie;
  • cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în original și în copie;
  • foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale) și fișa medicală, în original și în copie.”
Etapele înscrierii și repartizării în clasa a IX-a, în anul școlar 2023 – 2024, a absolvenților clasei a VIII-a care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premii:
  • „Depunerea dosarelor la inspectoratul școlar;
  • Analizarea dosarelor de către Comisia de admitere județeană/a municipiului București;
  • Comunicarea rezultatului repartizării absolvenților;
  • Preluarea dosarelor absolvenților de la inspectoratul școlar și depunerea acestora la unitățile de învățământ la care au fost repartizați;
  • Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației privind finalizarea înscrierii absolvenților;
  • Completarea în SIIIR a datelor aferente absolvenților clasei a VIII-a înscriși în clasa a IX-a pe baza performanțelor: premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare, respectiv premiile I, II sau III, respectiv medalia de aur, argint sau bronz în numele României la etapa internațională a competițiilor școlare.”

Procedura nu cuprinde niciun calendar, ci este menționat că „înscrierea și repartizarea absolvenților, conform prezentei proceduri, se realizează până la data de 31 august 2023”, se mai arată în document.