În domeniul dezvoltării urbane durabile / Angajament pentru sporirea cooperării dintre marile oraşe

0
449

La Forumul Urban Mondial din Malaezia, Comisia Europeană a analizat realizările în cadrul celor trei angajamente luate de UE şi partenerii săi cu 15 luni în urmă, la Conferinţa Naţiunilor Unite Habitat III. Cele trei angajamente menţionate contribuie la implementarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă  şi a Acordului de la Paris şi fac parte din Noua agendă urbană, prezentată, de asemenea, cu 15 luni în urmă. Fiecare dintre aceste angajamente are o sferă de aplicare, realizări şi rezultate preconizate specifice.

             Până în prezent, s-au realizat progrese semnificative în privinţa celor trei angajamente: prezentate în cadrul conferinţei Habitat III a Organizaţiei Naţiunilor Unite în octombrie 2016, în sensul valorificării potenţialului urbanizării rapide. Oraşe de pe continente diferite cooperează unul cu celălalt, au fost parcurse etape importante în sensul stabilirii unei definiţii unice a oraşelor mari la nivel mondial, iar UE indică lumii calea spre dezvoltarea urbană durabilă, prin implementarea Agendei Urbane a UE. Ca şi în cazul combaterii schimbărilor climatice, UE este pregătită să arate calea spre dezvoltarea în întreaga lume a unor oraşe curate, sigure şi prospere. Europa şi partenerii săi obţin rapid rezultate în cadrul acestor trei angajamente concrete, contribuind la modelarea marilor oraşe ale viitorului.”, a subliniat Corina Creţu, comisarul pentru politica regională, prezentă la acest Forum.

Realizarea Noii agende urbane prin intermediul Agendei urbane a UE

          În cadrul Agendei Urbane a UE au fost deja elaborate 3 din cele 12 planuri de acţiune, şi anume cele privind sărăcia urbană, integrarea migranţilor şi calitatea aerului. Planurile de acţiune includ recomandări de politică, bune practici şi proiecte care să fie reproduse în întreaga UE şi în lume. Se preconizează că toate planurile de acţiune vor fi finalizate până la sfârşitul anului 2018. “Dincolo de planurile de acţiune, însăşi metodologia Agendei Urbane a UE poate inspira reforme în privinţa modului în care sunt guvernate oraşele mari în întreaga lume, deoarece pune pe acelaşi plan marile oraşe, întreprinderile, ONG-urile şi reprezentanţii statelor membre ale UE şi ai instituţiilor UE, pentru o abordare integrată şi echilibrată a dezvoltării urbane durabile”, se precizează în comunicatul de presă al Comisiei Europene.

Elaborarea unei definiţii armonizate la nivel mondial a oraşelor mari

          Pentru facilitarea monitorizării, a analizei comparative şi, în cele din urmă, a elaborării de politici, este important ca în întreaga lume să se utilizeze aceeaşi definiţie a marilor oraşe. În parteneriat cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi cu Banca Mondială, UE lucrează la o astfel de definiţie, care va fi prezentată la ONU în martie 2019. Până în prezent, Comisia a colectat estimări privind nivelul de urbanizare al fiecărei ţări din lume şi a oferit acces nerestricţionat la aceste date pentru a facilita comparaţia cu definiţiile naţionale. Cu ocazia Forumului Urban Mondial, Comisia publică, prin intermediul propriului Centru Comun de Cercetare, baza de date a marilor centre urbane din întreaga lume, care conţine date privind toate cele 10 000 de centre urbane răspândite pe glob şi este cea mai mare şi mai cuprinzătoare bază de date referitoare la marile oraşe publicată vreodată. În prezent, se efectuează un sondaj în 20 de ţări, pentru a se obţine feedback privind definiţia aplicabilă la nivel mondial. În 12 ţări există proiecte-pilot în desfăşurare pentru compararea definiţiei aplicabile la nivel mondial cu cele naţionale şi pentru evaluarea diferenţelor. În 2018, Comisia şi partenerii săi vor elabora un instrument online gratuit care să ajute ţările să testeze această definiţie pe teritoriile lor.

Candidaturi online până la 9 martie

      Programul de cooperare urbană internaţională al UE a fost lansat în 2016 pentru a sprijini acest angajament şi pentru a dezvolta cooperarea dintre marile oraşe din jurul lumii. În prezent, în cadrul programului există 35 de perechi de mari oraşe, fiind astfel implicate 70 de mari oraşe, 35 din UE şi 35 din afara UE. Printre acestea se numără Frankfurt (Germania) şi Yokohama (Japonia), Bologna (Italia) şi Austin (SUA) şi, de asemenea, Almada (Portugalia) şi Belo Horizonte (Brazilia). Toate parteneriatele elaborează planuri de acţiune locală bazate pe priorităţi urbane comune, precum accesul la apă, transport sau sănătate, împărtăşind cunoştinţe şi bune practici pentru îndeplinirea obiectivelor lor comune. În cadrul Forumului Urban Mondial a fost lansat un nou apel pentru crearea a cel puţin 25 de noi perechi, oraşele putându-şi prezenta candidaturile online până la 9 martie.