StartPrepaid – sistem informatic ce vine în sprijinul Serviciului Public de Ocupare

0
69

Start Prepaid este un sistem informatic pentru Cardul Prepaid, dedicat plăţii indemnizaţiei de şomaj implementat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă împreună cu Soft Business Union SRL.

Astfel, în prezent, agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază de un sistem informatic funcţional, dezvoltat pentru a asigura mijloacele necesare pentru emiterea, înregistrarea, stocarea, gestionarea şi raportarea informaţiilor referitoare la plata indemnizaţiei de şomaj către beneficiarii acestora.

„Unul dintre avantajele sistemului informatic pentru Cardul Prepaid, constă în faptul că, solicitantul cardului Prepaid nu trebuie să interacţioneze cu banca emiţătoare de carduri. Întregul suport tehnologic fiind oferit prin unităţile teritoriale de ocupare a forţei de muncă.  De asemenea, se va oferi consultanţă tuturor structurilor SPO în furnizarea acestui tip de service, centrul de suport funcţionând 24 de ore/zi”, se precizează într-un comunicat de presă al AJOFM Dolj.

Proiectul Acţiunea: Prepaid! – Soluţie de reformare şi modernizare a serviciilor SPO prin implementarea unui sistem modern de plată a  indemnizaţiei de şomaj” este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ” Investeşte în oameni” şi se înscrie pe Axa prioritară 4 “Modernizarea Serviciului Public de Ocupare” Domeniul Major de Intervenţie 4.1-„Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”.