Schema de reducere a certificatelor verzi / Cinci firme beficiare din regiunea sud-vest a României

0
95

Comisia a aprobat în 2014 schema de reducere a certificatelor verzi pentru marii consumatori de energie din România, ca imediat în 2015, un număr de 37 de companii să beneficieze de această schemă, cinci firme fiind regiunea sud-vest. Schema de reducere a certificatelor verzi va intra în vigoare la 1 decembrie 2014 şi va expira la 31 decembrie 2024.ţ

CE a constatat că schema României de reducere a certificatelor verzi, constând în diminuarea contribuţiilor anumitor consumatori energointensivi la finanţarea energiei din surse regenerabile, respectă normele UE privind ajutoarele de stat, în special noile Orientări ale Comisiei privind ajutoarele destinate protecţiei mediului şi energiei. Conform concluziilor Comisiei, compensarea parţială a costurilor legate de finanţarea sprijinului pentru energia din surse regenerabile este necesară pentru a asigura competitivitatea marilor consumatori industriali, fără a distorsiona în mod nejustificat concurenţa pe piaţa unică.

În iulie 2014, România a notificat planurile sale de a reduce contribuţia la finanţarea energiei din surse regenerabile pentru anumite întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea în sectoare cu un nivel foarte ridicat de electro-intensitate şi de expunere comercială. Contribuţia beneficiarilor la sprijinul pentru energia din surse regenerabile va fi redusă cu 85 %, 60 % sau 40 % în cazul în care aceştia demonstrează o electro-intensitate de peste 20 %, cuprinsă între 10 % şi 20 % şi, respectiv, cuprinsă între 5 % şi 10 %.

Alro Slatina, pe listă

Anul trecut, 37 de companii au beneficiat de Schema de ajutor de stat instituită prin HG. 495/2014, primind din partea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, Acordurile pentru exceptare de la plata unei părţi din numărul de certificate verzi aferent cotei obligatorii. Cinci sunt din regiunea Sud-Vest Oltenia : Alro Slatina, TMK Artrom SA; Vimetco Extrusion SA; Cieh Soda România şi SC Altur SA. Cantitatea de energie estimată a fi exceptată de la achiziţionarea de certificate verzi pentru anul 2015 este de cca. 7 TW.

Beneficiarii vor trebui să arate că nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;  că desfăşoară activităţi de auditare energetică şi pun în aplicare măsuri de îmbunătăţire a eficienţei lor energetice; nu disponibilizează peste 25 % din numărul angajaţilor şi îşi menţin activitatea în Spaţiul Economic European şi încheie parteneriate cu instituţii de învăţământ în vederea reducerii decalajului între teorie şi practică, creşterii nivelului profesional şi atragerii de personal calificat.