Pentru că primăriile au personal slab pregătit – “Camera de Conturi poate găsi neregului în fiecare localitate”

0
135

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, a vorbit, ieri, într-o conferinţă de presă, despre controalele Camerei de Conturi Dolj la instituţia pe care o conduce şi la primăriile din judeţ. Consiliul Judeţean Dolj şi unele unităţi administrativ-teritoriale apar în Raportul pe anul 2010 al Curţii de Conturi cu unele probleme. Ion Prioteasa a explicat de ce instituţia pe care o conduce apare în acest Raport, care sunt problemele la nivelul primăriilor şi care sunt soluţiile ca astfel de cazuri să fie evitate pe viitor.

Misiunile de audit efectuate de Curtea de Conturi în anul 2011 la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale au avut ca obiectiv auditarea conturilor de execuţie aferente anului 2010 a bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, a bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetele locale, a bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, inclusiv analiza şi performanţa gestionării banului public, evaluarea existenţei şi bunei funcţionări a sistemelor de control şi audit intern.

La nivel naţional au fost realizate 1.730 acţiuni, din care 1.155 misiuni de audit financiar, 13 misiuni de audit al performanţei şi 562 acţiuni de control tematic. Pentru realizarea acţiunilor de control şi misiunilor de audit efectuate în anul 2011 au fost supuse verificării 1.599 entităţi publice de interes local, dintre care 1.271 sunt ordonatori principali de credite. Urmare a acţiunilor de audit şi control efectuate de camerele de conturi în anul 2011, la nivelul primăriilor au fost constatate abateri şi nereguli care au determinat nerealizarea unor venituri cuvenite bugetelor publice sau care au cauzat prejudicii bugetelor locale.

Ion Prioteasa

„Până în prezent banii sunt aproape recuperaţi”

Conform Raportului Curţii de Conturi a României, în judeţul Dolj au fost înregistrate abateri în ceea ce priveşte elaborarea şi fundamentarea proiectelor de buget în Calafat şi Segarcea. Au fost supradimensionate veniturile bugetare fără să aibă în vedere posibilităţile reale de realizare şi s-au fundamentat nerealist cheltuielile Primăriilor Podari, Coşoveni, Segarcea şi Calafat. La capitolul acordarea de drepturi băneşti necuvenite se încadrează: Consiliul Judeţean Dolj – 218.000 de lei, municipiul Calafat – 204.000 de lei şi municipiul Craiova – 184.000 de lei. Ion Prioteasa a spus, ieri, că inspectorii Camerei de Conturi Dolj vin în fiecare an şi stau uneori trei luni la Consiliul Judeţean Dolj şi la instituţiile din subordine, dar şi la cele 111 primării din judeţ, conform unui program stabilit la începutul anului. „De fiecare dată când vin inspectorii Camerei de Conturi Dolj este imposibil să nu găsească ceva. În anul 2011 au controlat anul 2010. Când Guvernul Boc a decis tăierea drepturilor salariale, Consiliul Judeţean Dolj nu a pus în operă această hotărâre timp de trei luni, în speranţa că se va modifica ceva, dar Camera de Conturi a dat dispoziţia de recuperare. Până în prezent banii sunt aproape recuperaţi şi este o hotărâre luată de Camera de Conturi absolut normală. Am fost în culpă, am revenit şi am recuperat banii de la oameni”, a declarat Ion Prioteasa.

„Cei care se ocupă de contabilitatea primăriilor trebuie să fie instruiţi”

La unele primării din judeţul Dolj au fost identificate abateri cu privire la neorganizarea şi neconducerea contabilităţii potrivit dispoziţiilor legale, mai exact situaţiile financiare nu oferă o imagine fidelă a poziţiei şi performanţei financiare a entităţilor respective. Aceste nereguli au fost cauzate de necunoaşterea reglementărilor legale în domeniul financiar-contabil, interpretarea eronată a prevederilor legale, dar şi de slaba pregătire profesională a personalului din compartimentele financiar-contabile, depăşit de cerinţele introducerii contabilităţii în partidă dublă, în special la primăriile comunale.

„Primarul, în momentul în care accede în această funcţie, poate să aibă o meserie total diferită de tot ceea ce înseamnă economie, finanţe, buget, şi să nu aibă habar de ce se întâmplă acolo. Aparatul din jurul lui trebuie să-i pună la dispoziţie documente şi să-i spună ce trebuie şi ce nu trebuie să facă. Din păcate, nu se petrece treaba asta şi atunci când vine Camera de Conturi poate găsi nereguli în fiecare localitate. Pentru ca astfel de situaţii să fie evitate, cei care se ocupă de contabilitatea primăriilor trebuie să fie instruiţi, să ceară inclusiv de la noi să le punem la dispoziţie legislaţia. Au la dispoziţie şi Direcţia noastră juridică, în frunte cu secretarul judeţului, care-i reprezintă în procese şi îi consiliază”, a conchis Ion Prioteasa.