Elevii navetişti îşi primesc banii

0
228
Sumele  pentru naveta elevilor, care învață în altă localitate decât cea de domiciliu, va trebui să fie acordate de către unităţile de învăţământ, din această lună, în avans pentru  decembrie, dacă vor exista cereri scrise din partea elevilor. Banii vor fi primiţi în perioada 12 – 16 decembrie, potrivit Ordinului de ministru 6.376 din 7 decembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial în data de 8 decembrie. Pe data de 15 decembrie, aceleași școli vor face decontarea pentru luna noiembrie.

FOTO: arhivă

Pentru luna decembrie, banii vin între 12 și 16 decembrie, potrivit art. 5 alin. (3): „Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru luna decembrie 2022, sumele forfetare se vor acorda în perioada 12-16 decembrie 2022”. Decontarea sumelor pentru luna noiembrie se face până pe 15 decembrie, pe baza documentelor justificative, conform documentului publicat în Monitorul Oficial. Art. 5. alin. (5) „Prin excepție de la prevederile alin. (4), decontarea sumelor aferente lunii noiembrie 2022 se va face până la data de 15 decembrie 2022, pe baza documentelor justificative, luând în considerare pentru perioada 1—16 noiembrie tarifele prevăzute de Ordinul ministrului educației nr. 4.426/2021 privind aprobarea Metodologiei de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, iar pentru perioada 17—30 noiembrie 2022, tarifele prevăzute în prezentul ordin”. Elevii vor face o solicitare scrisă la școală ce va fi înregistrată până la data de 10 a lunii curente, pentru luna următoare. „Art. 5. — (1) Suma forfetară se acordă în avans de către unitățile de învățământ preuniversitar, la solicitarea scrisă a elevului, înregistrată la unitatea de învățământ până la data de 10 a lunii curente, pentru luna următoare, din care să rezulte localitatea de domiciliu în care locuiește elevul și distanța în kilometri pe care se deplasează până la unitatea de învățământ. (2) Plata avansului pentru lunile februarie-decembrie se va efectua de către unitatea de învățământ în intervalul 25-28 al lunii curente, pentru luna următoare. Pentru luna ianuarie, plata sumelor forfetare se va face în primele 5 zile lucrătoare de la începerea cursurilor școlare.” Suma forfetară lunară este de 60 lei/lună pentru distanţe de până la 3 km. Pentru distanţele ce depăşesc 3 km, suma de 60 lei/lună se suplimentează cu 6 lei/lună, pentru fiecare kilometru, până la maximum 342 de lei pentru 50 de km, prevede ordinul. Pentru distanţele de peste 50 de kilometri calculul se va face similar, prin suplimentarea cu 6 lei/lună, pentru fiecare kilometru, conform documentului. „Art. 3. — În cazul în care costul transportului este mai mare decât suma forfetară prevăzută la art. 2 alin. (1), aceasta poate fi majorată cu până la 100%, dar nu mai mult decât contravaloarea documentelor de transport prezentate de către elevii care solicită suplimentarea sumei forfetare. În acest caz, sumele se decontează pe baza documentelor de transport emise de operatorii de transport”.

Km lei/lună Km lei/lună Km lei/lună Km lei/lună
3 km 60 15 km 132 27 km 204 39 km 276
4 km 66 16 km 138 28 km 210 40 km 282
5 km 72 17 km 144 29 km 216 41 km 288
6 km 78 18 km 140 30 km 222 42 km 294
7 km 84 19 km 156 31 km 228 43 km 300
8 km 90 20 km 162 32 km 234 44 km 306
9 km 96 21 km 168 33 km 240 45 km 312
10 km 102 22 km 174 34 km 246 46 km 318
11 km 108 23 km 180 35 km 252 47 km 324
12 km 114 24 km 186 36 km 258 48 km 330
13 km 120 25 km 192 37 km 264 49 km 336
14 km 126 26 km 198 38 km 270 50 km 342
Foto: Monitorul Oficial
Foto: Monitorul Oficial