Dolj: 26,33% prezenţă la vot la ora 15.00

0
162

vot152.192 de doljeni s-au prezentat la vot până la ora 15.00, conform Biroului Electoral Central, aceasta însemnând un procent de 26,33% dintre persoanele înscrise pe listele electorale permanente peste media prezenţei pe ţară, de 23,80%. În Craiova, la aceeaşi oră, se prezentaseră la vot 23,36% dintre cei cu drept de vot.