Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj – beneficiar şi coordonator al unui proiect european

0
1332

Inspectoratul Școlar Județean Dolj este coordonatorul și beneficiarul proiectului ERASMUS+ “TOTVET – Instruirea cadrelor didactice și a cadrelor didactice din domeniul VET pentru învățământul bazat pe muncă de înaltă calitate și învățarea duală”, având ca parteneri Casa Corpului Didactic Olt și Asociația „Edunet” din România, „Centrum Wsparcia Rzemiosla, Ksztalcenia Dualnego I Zawodowegow Poznaniu” din Polonia, „Camara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza” din Spania, „Best Institut fur Berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GMBH Wien” din Austria și „IHK- Projektgesellschaft MBH” din Frankfurt/ Oder ( Germania).
Proiectul a realizat o abordare pedagogică inovatoare, centrată pe cursant, bazată pe învățarea integrării digitale pentru tutori și cadre didactice din VET, cu potențial puternic de a îmbunătăți inovația și calitatea și de a oferi instruire de calitate pentru practica la locul de muncă (WBL) și învăţământul dual (DL). “S-a creat astfel, un model european de formare inovatoare, care a vizat îmbunătățirea competențelor diferitelor categorii de profesioniști din VET implicați în învățarea pe bază de muncă și în învățarea duală, având trei dimensiuni: formarea formatorilor de formatori ; formarea cadrelor didactice și formatorilor VET, respectiv formarea tutorilor din companii. S-au promovat metode inovatoare și pedagogice, cu accent pe dezvoltarea unei educații eficiente deschise prin utilizarea TIC, dezvoltarea materialelor și instrumentelor de învățare, precum și a unui curs inovator “Massive Open Online” (MOOC), care sprijină utilizarea eficientă a informațiilor și tehnologiilor de comunicare în educația și formarea profesioniștilor din domeniul VET”, a precizat prof. Ani Drăghici, inspector pentru Proiecte educaţionale, în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj . În Polonia, CWRKDIZ a autorizat cursul de formare pentru profesorii VET cu ajutorul Centrului de formare a cadrelor didactice din Poznań și Centrul de formare a cadrelor didactice din Leszno și, începând cu 16 noiembrie 2020, va oferi cursul pentru profesioniști VET 20-25, recrutați din școlile de EFP din regiunea Poznan din Polonia.
Proiectul sprijină învăţarea la locul de muncă
În România, cursul a fost depus spre acreditare de CCD Olt și va fi livrat pentru minimum 20-25 de profesioniști VET din județul Olt, recrutați din școlile VET, și 30-50 profesioniști VET recrutați din școlile VET din Dolj începând cu 16 noiembrie 2020. CCD OLT elaborează împreuna cu CWRKDIZ planul de instruire și stabileşte activitățile de învățare pentru fiecare modul. Un număr de 75-100 de profesori și formatori calificați VET, care lucrează în școli VET cu învățare duală sau care învață în scheme de alternanță, experți și manageri implicați în elaborarea curriculumului și organizarea de formare în companii vor fi instruiți în România, Polonia în timpul atelierelor de formare. « Edunet » se va implica în ateliere de formare profesori / formatori de asistenți medicali și personal din școlile de asistență medicală. Metodologia cursului se bazează pe învățare de la egal la egal: participanții pot studia în engleză, română, germană, poloneză sau spaniolă. De asemenea, se interacționează pe bloguri și pe forum cu participanți cu medii lingvistice și culturale diferite. În acest fel, ei sunt provocați să își sporească abilitățile de comunicare lingvistică și culturală. Platforma online (MOOC) susține învățarea prin acces deschis, promovează mai degrabă cooperarea decât concurența, valorile negocierii, comunicării, muncii în echipă, respectarea diferitelor opinii, sensibilitate și toleranță față de oameni din diferite culturi, medii și limbi competență, flexibilitate și creativitate. Toate resursele și instrumentele create de parteneri vor fi încorporate ca Resurse Educaționale Deschise pe platforma proiectului. Proiectul crează un mediu de învățare care să sprijine instructorii și formatorii VET să-și autopregătească și să-și perfecționeze abilitățile, cunoștințele și experiența existente, precum și să câștige altele noi. „Proiectul sprijină, de asemenea, învățarea la locul de muncă pentru tutori, prin servicii de învățare eficiente și integrate, căi de învățare flexibile și permeabile. După ce a trecut etapa pilot și a fost validată, cursul va fi accesibil online și prin intermediul dispozitivelor mobile, astfel încât oamenii să poată accesa în ritmul lor. Proiectul a creat, de asemenea, o comunitate virtuală de comunicare și de rețea, unde părțile interesate interesate de WBL și DL din întreaga Europă vor avea ocazia să învețe cu alții, să împărtășească informații prin intermediul rețelelor sociale, de ex. Facebook, Twitter, să participe la forumuri de discuții sau să împărtășească opinii și experiențe prin intermediul blogurilor. De asemenea, prezentăm şi Website-ul proiectului : http://totvet.eu/ro/”, a mai spus Ani Drăgici.