Echivalarea studiilor cadrelor didactice – în plină desfăşurare

0
216

Conform legislaţiei în vigoare, s-a centralizat, la nivelul Inspectortaului Şcolar Judeţean Dolj, situaţia cadrelor didactice care au obţinut echivalarea studiilor de scurtă durată. Deocamdată, sunt trei cadre didactice , din Dolj, care au îndeplinit criteriile cerute de lege, dar lista rămâne deschisă.

 Anual, se organizează o sesiune de echivalare a studiilor de scurtă durată cu cele de tip „Bologna”, cadrele didactice depunând, la sediile Inspectoratelor Şcolare Judeţene, dosarul prin care dovdesc îndeplinirea tuturir condiţiilor. „Aşa cum prevede legislaţia, se echivalează învăţământul realizat prin colegiul de institutori cu durata de trei ani, în cadrul instituţiilor de învăţământ acreditate să funcţioneze provizoriu, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru absolvenţii colegiilor universitare de institutori încadraţi în învăţământul gimnazial sau în Palatele şi Cluburile copiilor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor în învăţământul gimnazial. Toţi cei care doresc echivalarea trebuie să îndeplinească şi unele condiţii cumulative: obligatoriu este definitivatul; gradele I sau II obţinute; o vechime de minimum 10 ani la catedră; cel puţin 90 de credite profesionale transferabile în ultimii cinci ani, pe baza participării la programe de perfecţionare, acreditate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice ”, a precizat prof.  Ionel Barbu, inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane, în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.

Nu s-au definitivat listele

După ultima evaluare, trei cadre didactice, toate din mediul rural, au îndeplinit condiţiile, dintre cele 16 dosare depuse, ceilalţi solicitanţi având posibilitatea să îşi completeze dosarele în cel mai scurt timp, neexistând o perioadă clar definită. „Instituţiile de învăţământ superior acreditate evaluează dosarele şi stabilesc certificările. Dar, toţi cei care, acum, au fost respinşi, să spunem aşa, trebuie să-şi completeze dosarele şi, în urma finalizării acestora, pot primi echivalarea. Deja, am primit, la sediul ISJ Dolj, completări şi sunt convins că foarte multe dintre ele vor primi aviz favorabil. Obţinerea acestuia poate aduce, pe lângă beneficiile materiale, şi pe cele ale participării la mişcarea de personal în interesul învăţământului”, a mai spus Ionel Barbu.