Cadastru gratuit pentru comunele Moţăţei, Calopăr, Cetate şi Teslui

0
676

Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăţilor din cele patru unităţi administrativ – teritoriale (UAT) sunt finanţate din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020. Cărţile funciare vor fi eliberate gratuit pentru cetăţeni. În perioada 11-13 august 2021 au loc primele întâlniri din cadrul campaniei de informare a cetăţenilor din cele patru comune.

Înregistrarea proprietăţilor din comunele Moţăţei, Calopăr, Cetate și Teslui în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară vizează o suprafaţă totală de 29.684 de hectare. Lucrările sunt finanțate prin Proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, Axa prioritară 11 – “Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară”, finanţată prin Programul Operațional Regional 2014-2020, al cărui beneficiar este Agenția Națională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Procesu  de înregistrare sistematică a proprietăţilor

Astăzi, directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobilară (OCPI) Dolj – Alin Victor Dumitrescu, şeful Biroului Înregistrare Sistematică – Ana Maria Pităroiu, primarul comunei Moţăţei – Răzvan Florentin Mărgelu şi reprezentanţii prestatorului lucrărilor de cadastru general au participat la primul eveniment de informare a cetăţenilor cu privire la începerea procesului de înregistrare sistematică a proprietăţilor.

Mâine, acţiunea va continua în comunele Calopăr şi Cetate, iar vineri, 13 august, în comuna Teslui.

 Lucrările de cadastru general au ca durată estimată de cel puțin un an, iar în judeţul Dolj sunt 31 de comune care beneficiază de finanțare europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020. În Brădești și Pielești lucrările au fost finalizate, iar în comuna Dioști sunt în derulare. Au început lucrările la Bistreţ, Rast, Leu, Giurgița. Pentru comunele Moţăţei, Calopăr, Cetate şi Teslui desfăşurăm, în această săptămână, campania de informare a cetăţenilor, iar pentru alte 18 UAT-uri a fost demarată procedura de achiziţie publică a serviciilor de înregistrare sistematică a proprietăţilor, gratuit pentru cetățeni.

Așadar, facem un apel la autorităţile locale, precum şi la persoanele fizice şi juridice autorizate, pentru a acorda importanţă şi sprijin acestor activităţi de înregistrare sistematică a proprietăţilor.”, a declarat Alin Victor Dumitrescu – director O.C.P.I Dolj.

În prezent, din totalul de 111 de UAT-uri din județul Dolj, şase commune au fost cadastrate în proporţie de sută la sută (Drănic, Mischii, Goicea, Coţofenii din Dos, Brădeşti, Pieleşti), iar în alte 105 se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF), atât la nivel de UAT, cât şi pe sectoare cadastrale.