Negocieri pentru coplată

0
239

La începutul lunii august a fost lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru pentru asigurarea asistenţei medicale în perioada 2011-2012. În acest sens, autorităţile sanitare au transmis instituţiilor nominalizate, conform prevederilor legale, invitaţii pentru negocieri cu privire la modalitatea de stabilire a coplăţii. Pe de altă parte, se poartă negocieri şi între Guvern şi Fondul Monetar Internaţional, pentru amânarea introducerii acestui sistem de coplată în sănătate.

Dacă va fi introdusă coplata, pacienţii vor trebui să plătească în plus pentru serviciile medicale acordate atât pentru spitalizare de zi, cât şi pentru spitalizare continuă. Spre exemplu, în ceea ce priveşte îngrijirile medicale acordate în regim de spitalizare de zi, coplata percepută ar putea ajunge la 60 de lei la spitalele clasificate în categoria I, 50 de lei la categoria a II-a, 40 de lei la categoria a III-a, 30 de lei la categoria a IV-a şi 20 de lei la categoria a V-a. Pentru spitalizarea continuă însă, tariful urcă până la 80 de lei la unităţile sanitare cu paturi din categoria I, 70 de lei la categoriile II, 60 de lei la categoria III, 50 de lei la categoria IV şi 40 de lei la categoria V.

Coplată între 4 şi 90 de lei pentru consultaţii

Se estimează că suma minimă de plată pentru o consultaţie este de 4 lei, iar cea maximă poate ajunge  la 90 de lei. Coplată va fi percepută şi pentru consultaţiile acordate de medicii de familie atât în cabinetul medical, cât şi la domiciliul asiguratului, inclusiv persoanelor asigurate facultativ, cu excepţia consultaţiilor pentru situaţii de urgenţă medico-chirurgicală şi a consultaţiilor pentru care se eliberează certificat constatator de deces.

Astfel, nivelul minim al coplăţii se încasează pentru consultaţiile acordate de medicul fără grad profesional şi cu grad profesional specialist şi este 4 lei pe consultaţie. Nivelul maxim al coplăţii se încasează pentru consultaţiile acordate de medicul cu grad profesional primar şi este 5 lei pe consultaţie.

În ceea ce priveşte asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, se încasează coplată pentru consultaţiile medicale acordate asiguraţilor cu excepţia serviciilor conexe actului medical furnizate de psihologi şi logopezi, serviciilor diagnostice, serviciilor terapeutice sau tratamente chirurgicale şi medicale şi a consultaţiilor medicale pentru situaţii de urgenţă medico-chirurgicală.

Pentru analizele medicale, în situaţia în care sunt efectuate 1 până la 5 inclusiv analize de laborator în baza unui bilet de trimitere, nivelul coplăţii este 5 lei, dacă sunt efectuate 6 până la 10 inclusiv analize de laborator în baza unui bilet de trimitere, nivelul coplăţii este 10 lei, dacă sunt peste 10 analize de laborator în baza unui bilet de trimitere, nivelul coplăţii este 20 lei. De asemenea, nivelul coplăţii pentru RMN nativ va fi de  150 de lei, pentru RMN cu substanţă de contrast  de 250 de lei, CT nativ 100 lei, cu substanţă de contrast 150 de lei, pentru angiografie 80 de lei, iar pentru o scintigrafie se vor plăti 100 de lei.

Vor exista categorii scutite

Coplata este considerată un moderator în accesarea serviciilor medicale din pachetul de bază şi reprezintă contribuţia personală la plata serviciilor medicale. Potrivit autorităţilor sanitare, aceasta va fi introdusă cu scopul de a descuraja cererea nejustificată de servicii medicale şi de a avea un control mai strict asupra corectitudinii raportărilor de servicii medicale efectuate de furnizori.Totodată, coplata este văzută ca un instrument de stimulare a exigenţei pacienţilor faţă de calitatea serviciilor furnizate.

Nu toţi pacienţii vor plăti aceste contribuţii. Există categorii de persoane scutite de la coplată. Printre acestea se numără pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 740 lei pe lună, dar şi copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani fără venituri, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenţii dacă nu realizează venituri din muncă. Scutiţi vor fi şi bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse şi femeile însărcinate şi lăuzele pentru serviciile medicale legate de evoluţia sarcinii. De asemenea, coplata nu se aplică serviciilor medicale de urgenţă.