La Dolj, s-a tăiat în carne vie

0
340

dsvÎn cursul lunii iunie 2016, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor au desfăşurat activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară. Doljul este menţionat cu cea mai mare valoare a amenzilor – 23.000 de lei – pentru etichetare necorespunzătoare, lipsă document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor.

Unităţile din industria agroalimentară controlate desfăşoară activităţi pe domenii de activitate diverse, precum fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe.

Controlul unităţilor a vizat, în principal, aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii.

Amenzi totale de aproape 2 miliarde de lei vechi

În luna iunie a acestui an au fost efectuate  8.545 de controale, în urma cărora au fost aplicate 112 avertismente şi 131 de amenzi contravenţionale în valoare de 191.700 de lei. Printre neconformităţile constatate şi sancţionate au fost cele respectarea regulilor de igienă (depozitare, substanţe dezinfectante, pereţi, paviment, spaţii, echipamente, contract şi proces verbal DDD, ustensile, utilaje, autocontrol, manipulare, frigider, sursă apă caldă, grup sanitar, chiuvetă, corpuri iluminat, vestiar, recipienţi, uşi, canalizare); cele privind documentarea şi implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (monitorizare, documentaţie HACCP, proceduri). Nu au lipsit neconformităţi legate de produse (etichetare, buletine analiză, ambalare, neconforme, compatibilităţi) şi de documentare (documente, trasabilitate) neconformităţi privind personalul (examene medicale, curs igienă, fişe aptitudini, echipament protecţie), dar şi cele privitoare la înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, comercializare, compatibilităţi, neanunţarea începerii activităţii.

Nereguli cu toptanul

Pentru neconformităţile constatate au fost acordate amenzi în mai multe judeţe, printre care: Alba, 600 lei – depozitare materii prime în condiţii necorespunzătoare; Arad, 6.000 lei – neasigurarea trasabilităţii produselor alimentare; Argeş, 1.800 lei – materiile auxiliare nu sunt depozitate în totalitate pe rafturi şi paleţi, ustensile şi utilaje neigienizate, spaţiu de producţie igienizat insuficient; Bacău, 5.200 lei – etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare, nerespectarea condiţiilor de depozitare a produselor alimentare, neîntreţinerea spaţiilor de depozitare şi a instalaţiilor; Bistriţa-Năsăud, 10.800 lei – frigider nefuncţional, aparatură măsură şi control, lipsă analize medicale, program autocontrol, dezinfectanţi, lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, lipsă mijloace de spălare şi dezinfectare mâini, lipsă înregistrare parametru temperatură, pereţi neigienizaţi, spaţiu curăţare legume neconform, lipsă recipient colectare deşeuri, stare sănătate neatestată, spaţii neidentificate, echipament de protecţie incomplet, nu sunt respectate criteriile de compatibilitate la depozitarea produselor alimentare;

Au mai fost aplicate amenzi usturătoare şi în Botoşani, 6.800 lei – desfăşurare activitate în spaţii neaprobate; Brăila, 2.600 lei – funcţionare fără document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, etichetare necorespunzătoare; Bucureşti, 7.200 lei – nerespectarea normelor sanitare veterinare privind depozitarea produselor alimentare; Buzău, 9.800 lei – nerespectarea condiţiilor de depozitare, ustensile neigienizate, echipament de lucru personal incomplet, agregat defect la camera frig, neîntreţinere spaţii, lipsă spaţii, depozitare necorespunzătoare, neanunţarea începerii activităţii, nerespectarea criteriilor de compatibilitate la depozitare.andrei butaru

Amenzi în Dolj, mai mari decât în tot Bucureştiul

În top 3 sunt judeţele Dolj, cu 23.000 lei – etichetare necorespunzătoare, lipsă document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor; Mureş – cu 20.600 lei pentru igienă necorespunzătoare, depozitare necorespunzătoare, manipulare necorespunzătoare, lipsă probe alimente, frigider defect, şi Sibiu – cu 13.600 lei, pentru ambalare, etichetare, depozitare, igienă necorespunzătoare.

 „Activităţile de control în unităţile din industria agroalimentară doljene sunt foarte importante şi le tratăm cu cea mai mare seriozitate. Luna trecută am desfăşurat acţiuni specifice în acest. Şi, nu vorbim doar de un cuantum mai ridicat al amenzilor, ci şi de confiscări de alimente. Acestea nu mai îndeplineau cerinţele legale pentru a fi comercializate. Punem sănătatea consumatorului pe primul plan şi iată că, la o verificare riguroasă, ca de altfel şi la cele precedente, agenţii economici nu înţeleg că normativul sanitar-veterinar trebuie respectat cu stricteţe”, ne-a precizat dr. Andrei Butaru, director executiv al Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj.control

Nici judeţele vecine nu o duc mai bine

În judeţele vecine situaţia a fost mai puţin impresionantă, în privinţa cuantumului amenzilor. Astfel, în Olt s-au aplicat amenzi în valoare de 2.000 lei, pentru depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare. În Gorj, amenzile au urcat la un total de 9.400 lei. aici, medicii sanitari-veterinari au găsit nereguli, cât să se scrie un tratat de abateri la siguranţa alimentară. „Nu este amenajat un vestiar, nu există sursă de apă şi nici fosă septică, nu există contract DDD, produsele alimentare nu sunt depozitate sectorizat, expunerea unor produse alimentare fără elemente de identificare, depozitarea nesectorizată a produselor refrigerate, unităţile nu sunt înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, mobilierul şi aparatura frigorifică sunt neigienizate, vitrina frigorifică prezintă zone exfoliate, degradate, spaţiile, pavimentul sunt neigienizate, deşeuri şi ambalaje depozitate în spaţiul de comercializare, lipsă recipient precolectare deşeuri (cutie de carton), nu există grafice de monitorizare a temperaturii, nu există fişe de aptitudini şi nici documente DDD, manipulează alimente fără echipament de protecţie sanitară, depozitarea direct pe paviment, neîntreţinerea corespunzătoare a spaţiilor, mobilierului şi echipamentelor de lucru, personalul nu deţine echipament complet de protecţie, nu deţine fişe de aptitudine, deşeurile menajere nu se colectează în mod corespunzător”, se precizează într-un comunicat al ANSVSA.