Liber la folosirea catalogului electronic

0
64
Până la data de 5 iulie, școlile care vor să folosească exclusiv catalogul electronic în anul școlar 2024-2025 se pot înscrie/reînscrie în rețeaua de unități-pilot, potrivit unei adrese a Ministerului Educației. Este vorba despre adresa nr. 1578/DGIPRE/ din 05.06.2024, prezentată de Edupedu.ro . Astfel, pentru anul școlar 2024-2025, rețeaua de școli pilot va fi aprobată prin ordin de ministru până la data de 31 august 2024.

FOTO : pexels.com

„În anul școlar 2024-2025, unitățile de învățământ preuniversitar de stat şi particular pot consemna situația şcolară a elevilor doar în format electronic, denumit în continuare catalog electronic, cu condiția înscrierii în rețeaua de unitați-pilot ce va fi aprobată prin Ordin al ministrului educației până la data de 31 august 2024. Conform prevederilor Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, în aceste unități de învăţământ nu mai este necesară utilizarea cataloagelor în format tipărit, iar formularele electronice vor fi tipărite și arhivate doar la finalul anului şcolar, respectând prevederile Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor școlare gestionate de unitățile de învăţământ preuniversitar”, se precizează în documentul Ministerului Educației.

Cum se pot înscrie unitățile de învățământ

„Intenția de includere în rețeaua de unități-pilot care utilizează catalogul electronic se face prin completarea Anexei 1 – Solicitare de înscriere/reînscriere în rețeaua de unități-pilot care utilizează exclusiv catalogul electronic şi transmiterea acesteia (semnată, ştampilată şi scanată) de către reprezentantul legal al unității de învățământ către Ministerul Educației, accesând formularul online: https://bit.ly/unitati-pilot-catalog2024. Transmiterea solicitărilor de înscriere/reînscriere în reteaua de unități-pilot care utilizează exclusiv catalogul electronic se va face până cel târziu la data de 5 iulie 2024.”

Model de solicitare de înscriere/reînscriere în rețeaua de unități-pilot care utilizează exclusiv catalogul electronic 

Ce obligații au școlile care folosesc catalogul electronic

„Unitățile de învățământ din rețeau de unități-pilot care utilizează catalogul electronic:

– vor asigura prin contractele semnate cu furnizorii programelor/serviciilor de catalog electronic siguranța datelor cu caracter personal, în conformitate cu reglementările în vigoare;

– au obligația de a respecta toate prevederile aprobate prin Ordinul ministrului educației nr. 3896/28.03.2023 privind Standardele tehnice minime necesare pentru utilizarea catalogului electronic în școlile-pilot.”

Potrivit documentului, școlilor le este interzisă solicitarea achitării acestor servicii de către elevi sau de către reprezentanții legali ai acestora. Pot fi folosite sume din finanțarea complementară, din proiecte cu finanțare externă, prin finanțări specifice ale autorităților publice locale, sponsorizări sau donații.

Adresa Ministerului Educației

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul
Numele

Operaţie antispam (completează):  *