Elevi de la Liceul Tehnologic “George Bibescu” din Craiova, participanţi într-un proiect european

0
564

În perioada  08.05.2021-29.05.2021,  s-a  desfășurat  în  Spania,  la  Malaga, primul  flux  al  Proiectului  European  ERASMUS+  cu  titlul „Formare profesională la standarde europene în domeniul auto pentru facilitarea integrării pe piața muncii”, cu nr. 2020-1-RO01-KA102-079201, beneficiar Liceul Tehnologic ”George Bibescu” Craiova, proiect care se derulează pe o perioadă de 12 luni (01.09.2020-31.08.2021). La această mobilitate au participat 15 elevi din clasa a XI-a, învățământ profesional, calificarea “mecanic auto”, însoțiți de prof. Laurențiu Dumitru, director adjunct al liceului, și prof. Simina Constantinov, coordonator de proiect.

Prin participarea la acest proiect de mobilitate participanții au dobândit atât competenţe de lucru si de viată , cât si competente specializate necesare aplicării celor mai moderne metode de diagnosticare a automobilului. Corelarea cunoștințelor teoretice cu abilitățile practice si metodele moderne delucru va facilita tranziția elevilor de la scoală la viață activă, asigurând astfel integrarea lor pe piața muncii. “Pe parcursul celor trei săptămâni ale stagiului de pregătire practică, participanții, repartizați la firmele “Automoviles Malaga 2013” și “Talleres Automan” , stabilite împreună cu organizația intermediară “Ekip Europa Malaga”,  au  desfășurat  activități  diverse specifice calificării lor profesionale :demontarea/montarea componentelor și subansamblelor pe diferite tipuri de mașini; utilizarea mijloacelor și metodelor moderne de testare pentru mașini și subansamblurile acestora; stabilirea unui diagnostic al stării tehnice a subansamblelor autoturismelor; efectuarea operațiunilor de verificare a defecțiunilor de funcționare, întreținerea, reglarea și repararea mașinilor și a componentelor acestora. Pe perioada stagiului de pregătire practică cu durata de trei săptămâni,  elevii au  dobândit competente-cheie si rezultate ale învățării specifice acestora”, a precizat prof. Laurenţiu Dumitru, director adjunct al instituţiei de învăţământ preuniversitar.

Implicare totală a elevilor

Pe parcursul stagiului de practică, elevii au dat dovadă de responsabilitate, de implicare în realizarea activităților zilnice, obținând calificative de “foarte bine” din partea tutorilor de la firmele gazdă. “Validarea rezultatelor învățării dobândite de participanți în timpul mobilității în Malaga a fost recunoscută prin dobândirea de către aceștia a certificatului Europass Mobility, portofoliu personal de documente pe care elevii îl pot folosi pentru a-și face cunoscute calificările şi competențele în țările Uniunii Europene, în vederea facilitării accesului pe piața muncii sau al accesului la programe de educațieși formare”, a menţionat prof.  Simina Constantinov, coordonatoarea proiectului. În timpul liber, elevii au desfășurat activități socio-culturale. Astfel, beneficiind  de sprijinul organizației intermediare,  Ekip Europa, partener în cadrul proiectului, au fost organizate excursii pe Caminito del Rey, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din lume, la Bioparc Fuengirola, un parc zoologic în care animalele trăiesc unul lângă altul, recreându-și habitatele naturale, sub conceptul zoo-immersion, dar și o plimbare pe Marea Mediterană cu vaporașul. “Piața muncii evoluează în mod continuu, iar domeniul auto în care se pregătesc elevii noștri are nevoie de angajați calificați. Liceul Tehnologic ”George Bibescu” asigură această pregătire de specialitate de care au nevoie viitorii lucrători din acest domeniu de formare profesională. Prin derularea acestui proiect, liceul nostruva dobândiexperiența necesară in dezvoltarea unor instrumente care sa contribuie laîmbunătățireacalității si formarii profesionale, dar si in gestionarea programelor europene pentru învățământul tehnologic. Proiectul răspunde nevoii principale a absolvenților învățământului tehnologic de a beneficia de o pregătire de specialitate cât mai apropiată de mediul real, de piața muncii”, a mai spus Laurenţiu Dumitru.