Anunţ Consiliul Local al Oraşului Dăbuleni

0
259

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI DĂBULENI, JUDEŢUL DOLJ

a n u n ţ ă:

 

Consiliul Local al Oraşului Dăbuleni închiriază prin atribuire directă suprafaţa de 18,64 ha pajişte permanentă aflată în proprietatea privată a Oraşului Dăbuleni.

Închirierea va avea loc vineri, 22 mai 2020, ora 10:00, la sediul Consiliului Local Dăbuleni, str. Unirii, nr. 15.

Pot participa la închirierea prin atribuire directă persoane fizice şi juridice cu domiciliul/sediul în oraşul Dăbuleni, care deţin în proprietate bovine, ovine, caprine şi ecvidee înscrise în RNE şi în Registrul agricol al oraşului Dăbuleni.

Ofertele se vor depune până la data de 21 mai 2020, ora 16:00, la sediul Consiliului Local Dăbuleni.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Local Dăbuleni şi la telefon: 0251.334.317

 

P R I M A R, 

AUREL BĂJENARU