CODUL PORTOCALIU pe Dunăre menţinut până mâine, la ora 18.00

0
112

În următorul interval de timp debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş), conform prognozei INHGA va fi staţionar la valoarea de 11.800 mc/s. În perioda 11 – 15 aprilie a.c., conform prognozei elaborate de INHGA -CNPB, debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în  creştere în primele două zile până la valoarea de 11.900 mc/s, apoi în uşoară scădere până la valoarea de 11.700 mc/s în ultima zi a intervalului de prognoză, situându-se peste media multianuală a lunii aprilie (7900 mc/s).

Având în vedere situaţia hidrometeorologică din Bazinul Dunării amonte de intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) şi evoluţia debitelor defluente de la SHEN Porţile de Fier, conform actualizării ATENŢIONĂRII  HIDROLOGICE nr. 30, emisă de INHGA pe Dunărea – sector aval SHEN Porţile de Fier, se menţine COD GALBEN pe tot sectorul Dunării şi COD PORTOCALIU pe sectorul aval SHEN Portile de Fier –  Zimnicea, până în data de 12 aprilie, ora 18.00.