APIA primeşte cererile pentru motorina cu acciza redusă

0
209

Până la data de 30 aprilie a.c., inclusiv, beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil pentru anul 2011, pentru motorina cu acciza redusă, trebuie să depună la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Dolj cererea trimestrială. Aceasta se depune până la finele lunii următoare trimestrului pentru care se solicită rambursarea şi este însoţită de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate în trimestrul respectiv, precum şi documentele prevăzute de Ordinul 126/2010 cu modificările şi completările ulterioare. Aşadar, alături de situaţia centralizatoare, cererea trimestrială trebuie să fie însoţită de copii ale facturilor de cumpărare a motorinei din trimestrul I a anului 2011. Totodată, beneficiarii trebuie să depună dovada că deţin cont la Trezorerie. Cei interesaţi pot obţine mai multe informaţii privind documentele care trebuie să însoţească cererea trimestrială consultând Ghidul Fermierului, postat pe pagina de Internet a APIA, respectiv www.apia.org.ro.