Se prefigurează creşterea burselor pentru elevi, din anul şcolar 2020/2021

0
1524

 Bursele de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, vor creşte, începând din anul şcolar 2020/2021, după cum arată un proiect  de Hotărâre a Guvernului .

Conform noilor prevederi legale, „În anul şcolar 2020 – 2021, cuantumul  minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social , de acre  pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, este de 150 de lei. … Bursele se alocă din bugetele locale ale unităţilor administrativ – teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.  Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale pot stabili un cuantum mai mare al burselor, în funcşie de posibilităţile financiare ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale”. Pentru obţinerea burselor de studiu, este nevoie de mai multe acte: adeverinţă salariu net, defalcat pe fiecare lună+valoarea tichetelor de masă/cadou, unde este cazul; adeverinţe şomaj pe ultimele trei luni, dacă este cazul; adeverinţe ajutor social pe ultimele trei luni; talon alocaţie pentru toţi copiii aflaţi în întreţinere, în original; cupoane de pensie, unde este cazul, în original; etc. În prezent, sunt patru tipuri de burse: de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, niciuna nefiind mai mică de 100 de lei/lunar. Din ianuarie 2019, bursa de ajutor social se poate cumula cu cele de performanţă, de merit sau de studiu. La cele sociale, venitul net lunar al fiecărui membru de familie nu trebuie să fie mai mare de 50% din salariul minim net pe economie, bursa fiind de 300 de lei lunar, iar pentru copiii orfani sau din medii defavorizate are acelaşi cuantum lunar.