„HUB-UCv – Centru Suport pentru Proiecte CD Internaţionale pentru regiunea Oltenia”

0
2734

„HUB-UCv – Centru Suport pentru Proiecte CD Internaţionale pentru regiunea Oltenia”, în valoare de 2,803,318.14 lei, respectiv „Creşterea capacităţii de cercetare a Universităţii din Craiova prin investiţii în infrastructuri de tip Cloud şi Big Data”, în valoare de 4,941,097.77 lei, sunt cele două proiecte câştigătoare, care vor fi implementate în perioada următoare.

Proiectul „HUB-UCv – Centru Suport pentru Proiecte CD Internaţionale pentru regiunea Oltenia” urmăreşte sprijinirea accesării programele cu finanţare europeană pentru organizaţiile de cercetare şi întreprinderile din regiunea de Sud-Vest a României şi în special accesarea programului Orizont 2020. Prin creşterea numărului de participanţi din regiunea S-V Oltenia în cadrul parteneriatelor naţionale şi internaţionale în proiecte cu finanţare europeană, considerăm că se contribuie la realizarea obiectivului specific al programului şi anume acela de creştere a participării româneşti în cercetarea la nivelul UE.

Rolul principal al acestui Centru Suport va fi de a susţine potenţialii participanţi, inclusiv întreprinderi, care vor dori să pregătească aplicaţii la competiţiile finanţate prin programul Orizont 2020.

Identificarea surselor de finanţare cele mai adecvate

Acest centru va dispune de personal dedicat, specializat pe oferirea de servicii de consultantă în scopul accesării finanţărilor europene în domeniul C-D prin asistentă în elaborarea propunerilor, identificarea partenerilor, identificarea surselor de finanţare cele mai adecvate, identificarea şi evaluarea împreună cu solicitanţii a ideilor de proiect din punct de vedere al fezabilităţii tehnice, proprietăţii intelectuale, potenţialului de piaţă şi a posibilităţii finanţării rezultatelor de C-D ale acestora. Proiectul are ca obiectiv îmbunătăţirea capacităţii cercetătorilor în prezentarea şi promovarea efortului lor în materie de C-D pentru a stimula în mod mai eficient cooperarea în cercetare şi oportunităţile de finanţare. 

Creşterea capacităţii de cercetare

Obiectivul general al celui de-al doilea proiect, „Creşterea capacităţii de cercetare a Universităţii din Craiova prin investiţii în infrastructuri de tip Cloud şi Big Data”, vizează creşterea capacităţii de cercetare a Universităţii din Craiova prin realizarea de investiţii în infrastructura de tip CLOUD şi integrarea acesteia în structuri internaţionale de tip CLOUD şi infrastructuri masive de date, în scopul ridicării nivelului de competitivitate ştiinţifică. Se propune achiziţia de echipamente, aplicaţii informatice şi licenţe software specifice realizării şi funcţionării infrastructurii de tip CLOUD şi Big Data, care să contribuie la îmbunătăţirea infrastructurii de cercetare şi inovare a Universităţii, având consecinţe imediate şi evidente asupra creşterii capacităţii de cercetare şi inovare şi a creşterii notorietăţii instituţiei pe plan internaţional în domeniul cercetării-inovării. Proiectul va conduce la creşterea nivelului de competitivitate ştiinţifică a universităţii prin dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii de cercetare – dezvoltare-inovare pe toate direcţiile de activitate ale universităţii, având în vedere că pentru toate acestea este absolut esenţială utilizarea unei infrastructuri IT&C performante şi sigure.

Universitatea din Craiova va putea utiliza instrumente CLOUD

Astfel, Universitatea din Craiova va putea utiliza instrumente CLOUD specifice pentru cercetare şi colaborare ceea ce va conduce implicit la creşterea capacităţii de cercetare şi a gradului de cooperare internaţională. Investiţia propusă va avea un impact esenţial în activitatea de cercetare/inovare, reprezentând practic schimbarea modului în care se desfăşoară cercetarea ştiinţifică şi va crea premisele pentru realizarea şi ocuparea de noi locuri de muncă în domeniul cercetării. Investiţiile în infrastructura de CLOUD vor contribui la creşterea calităţii şi actualităţii preocupărilor ştiinţifice şi tehnice ale Solicitantului şi la stimularea cooperării cu alte instituţii de CDI, inclusiv pe plan internaţional.