Doljul, printre judeţele codaşe la controalele APIA pe teren

0
389

La data de 28 ianuarie 2017, 8.174 de ferme din judeţele Alba, Sălaj, Hunedoara, Olt, Caraş-Severin, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Dolj se aflau în întârziere în privinţa controlului pe teren. Pentru aducerea la zi şi crearea posibilităţii de finalizare a controlului clasic, etapă obligatorie pentru acordarea sumelor de către APIA, au fost detaşaţi de la alte centre judeţene 262 specialişti cu atribuţii de control pe teren, în judeţele menţionate. Şi nu este singurul inconvenient suportat de agricultori. Fermerii mai spun că subvenţiile în agricultură vor veni abia din luna martie, după ce UE va da undă verde plăţilor. Ei acuză MADR că nu a notificat, în luna noiembrie 2016, organismele comunitare de resort.

         apia doljCa urmare a acestei măsuri, în momentul de faţă numărul fermelor rămase pentru control a fost redus la 174. Astfel, controlul poate fi încheiat până la data de 15 februarie, urmând a se proceda la etapele tehnice care urmează, respectiv introducerea rapoartelor de control în sistemul informatic.

         Tototată, potrivit unui comuncat al MADR, au avut loc două întâlniri de lucru cu dezvoltatorul de soft privind îmbunătăţirea aplicaţiei, astfel reuşindu-se reducerea termenelor de livrare a funcţionalităţilor în cadrul aplicaţiei pentru demararea plăţilor finale aferente anului 2016, în sectorul vegetal şi zootehnic. Aceste etape premergătoare au facilitat reducerea termenului de acordare a subvenţiilor, astfel încât în luna martie să înceapă plăţile.

Iniţiative legislative pentru îmbunătăţirea activităţii

         dosareAu fost elaborate şi postate pe site-ul MADR, pentru dezbatere publică, trei proiecte de Hotărâre de Guvern care se află în verificare la ministerele avizatoare, respectiv: HG pentru aprobarea sprijinului financiar excepţional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din sectorul fructe şi legume; HG pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii şi schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul 2016 (ANTZ şi SCZ) şi HG privind stabilirea pentru anul de plată 2016 a cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil. (ANT1).

         Mai trebuie precizat că, prin ordinul MADR nr. 3/11 ianuarie 2017 au fost aprobate cantităţile de motorină aferente trimestrului III 2016. Valoarea totală a ajutoarelor este 119,1 milioane lei, fiind în întregime încasată de beneficiari.

         Pentru motorina aferentă trimestrului IV al anului 2016, centrele judeţene ale APIA au obligaţia să întocmească şi să transmită centralizatoarele la sediul central, până în data de 17.02.2017. Acestea vor fi comunicate către MADR în data de 20.02.2017, în vederea aprobării cantităţilor de motorină aferente ultimului trimestru al anului 2016.

Cererile unice se vor depune din 1 martie a.c.

         Pentru anul 2017, în acest moment, se află în pregătire campania de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2017. Prin Ordinul MADR nr.18 din 3 februarie 2017 s-a stabilit modalitatea de coordonare a implementării schemelor de plăţi directe şi a ajutoarelor naţionale tranzitorii care se aplică în agricultură la nivelul MADR şi al APIA, astfel: 1 martie – 15 mai 2017, sesiunea de depunere/primire cereri unice; 1 iunie – 1 iulie 2017, efectuarea controlului administrativ, inclusiv controlul preliminar al cererilor unice de plată, eşantionarea acestora şi transmiterea eşantioanelor; 1 iulie – 1 octombrie 2017, controlul la faţa locului, pentru cererile unice de plată eşantionate la controlul în teren şi 15 octombrie 2017, plata avansului pentru campania 2017. Ultimul interval, 1 decembrie 2017 – 31 martie 2018, este prevăzut pentru plata regulară a subvenţiilor aferente anului de cerere 2017 De asemenea, se află în elaborare ordinul pentru formularul de cerere aferent campaniei 2017, astfel încât toţi fermierii din baza de date a APIA să primească invitaţii pentru a depune cererile de plată cu respectarea perioadei de depunere a acestora, respectiv 1 martie -15 mai 2017.

Consultări cu fermierii

         laurentiu baciuMinistrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea, şi secretarul de stat Alexandru Potor s-au întâlnit în data de 1 februarie 2017 cu reprezentanţii formelor asociative din sectorul zootehnic (ovine, caprine, bovine) şi cel vegetal. Scopul principal al acestei întâlniri a fost acela de a analiza poziţia preliminară a MADR cu privire la observaţiile Comisiei Europene care vizează sprijinul cuplat. În momentul de faţă, la nivelul MADR, se lucrează la fundamentarea cât mai solidă a menţinerii acestei forme de sprijin la nivelul pragurilor notificate în data de 1 august 2016.

         În acest sens, secretarul de stat Alexandru Potor va participa în cursul lunii februarie la o întâlnire bilaterală tehnică, în care experţii români şi cei ai Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene (DG AGRI) vor clarifica solicitările privitoare la sprijinul cuplat notificat de România în 2016, aferent perioadei 2017 – 2020. În cadrul întâlnirii a fost agreată posibilitatea întocmirii unui Memorandum cu reprezentanţii crescătorilor de animale şi ai sectorului vegetal pentru susţinerea poziţiei comune de menţinere a sprijinului cuplat, urmând a fi transmis Comisiei Europene cu prilejul negocierilor din data de 8 februarie 2017.

         Să mai amintim că, la solicitarea Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene (DG AGRI) se amână întâlnirea bilaterală care viza clarificarea solicitărilor privitoare la sprijinul cuplat notificat de România în 2016, aferent perioadei 2017 – 2020. Întâlnirea care urma să aibă loc în data de 8 februarie a.c. a fost reprogramată pentru data de 16 februarie 2017, condiţiile de participare rămânând aceleaşi.

Lucrurile sunt mult mai grave

         leiAm dorit să aflăm şi punctul de vedere al conducerii Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), asupra faptului că plăţile către fermieri sunt blocate în prezent. „Nu au făcut notificare în luna noiembrie anului trecut cei din minister şi suntem blocaţi până în martie 2017. S-a dat un avans de 70% pentru 2017, ce-i drept, dar ulterior ei au avut grijă doar de cardul personal, nu şi de fermieri. Un lucru serios nu se face cu haiducie. Îi avem la minister ca secretari de stat pe Daniel Botănoiu şi un altul care este jurist de profesie”, ne-a declarat Laurenţiu Baciu, preşedintele Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România, cu referire la actuala componenţă a conducerii MADR.