COMUNICAT

0
301

 Având în vedere dezbaterea iniţiată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice cu privire la planurile cadru din învăţământul preuniversitar, clasele V-VIII, profesorii de Istorie din învăţământul doljean, profesorii din mediul universitar craiovean, împreună cu Societatea de Știinţe Istorice din România, Filiala Dolj îşi exprimă următoarele puncte de vedere:

– Niciuna din cele trei variante oficiale propuse până acum de Comisia de la Institutul de Știinţe ale Educaţiei şi o aşa-zisă a patra propunere avansată în presă de o parte a membrilor Comisiei sus-numite nu corespunde realităţilor actuale din învăţământul preuniversitar.

– Comisia constituită nu este reprezentativă, nefiind cooptat în cadrul acesteia nici un profesor de Istorie, în condiţiile în care se discută despre disciplina Istorie şi numărul de ore distribuit acesteia.

– Întrucât învăţământul românesc este parte componentă a spaţiului educaţional european, unde se regăsesc între 3 şi 5 ore de Istorie pe săptămână, considerăm că şi din acest punct de vedere trebuie să ne aliniem la standardele europene de învăţământ.

– Solicităm introducerea în planurile cadru a două ore de Istorie la clasele V-VIII.

Disciplinele pe care Comisia intenţionează să le introducă, şi anume:

  • Educaţia pentru drepturile copilului (clasa a V-a)
  • Educaţia interculturală (clasa a VI-a)
  • Educaţia pentru cetăţenie democratică (clasa a VII-a)
  • Educaţia economică (clasa a VIII-a),

nu corespund cerinţelor reale ale învăţământului românesc.

Totodată, este necesară o transparenţă totală în ceea ce priveşte dezbaterile şi deciziile Comisiei întrunite la MENCS.

În sprijinul argumentaţiei noastre invocăm doar câteva dintre principiile incluse în Recomandarea 15 din 2001 privind predarea Istoriei în Europa în secolul al XXI-lea adoptată de către Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 31 octombrie 2001. Conform acesteia predarea Istoriei trebuie:

–            Să ocupe un loc central în educaţia unor cetăţeni responsabili şi implicaţi activi în societate.

–            Să fie un factor decisiv în reconcilierea, cunoaşterea, înţelegerea şi respectul reciproc între popoare.

–            Să contribuie la cunoaşterea moştenirii istorice europene.