„Transparenţă totală în administraţia publică locală”

0
624

Consilierul judeţean PNL Isidor Răducea a iniţiat un proiect de hotărâre – „Transparenţă totală în administraţia publică locală”, pe care l-a înaintat conducerii Consiliului Judeţean Dolj, urmând să fie supus votului consilierilor judeţeni în şedinţa ordinară de la finele acestei luni.

pnl raduceaVicepreşedintele liberalilor doljeni susţine într-un comunicat de presă că pentru a facilita accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public, pentru a asigura transparenţa activităţii autorităţilor publice locale ar trebui ca toate contractele de achiziţie publică, contractele de concesiune de lucrări publice şi  contractele de concesiune de servicii încheiate la nivelul Consiliului Judeţean Dolj şi a instituţiilor subordonate să fie scanate şi publicate pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Dolj cât şi pe site-urile instituţiilor subordonate acestuia. « Vreau să menţionez că implementarea acestui proiect se poate face cu costuri ZERO, de asemenea doresc să specific că pentru a nu îngreuna munca angajaţilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj,  am anexat acestei iniţiative şi un model de proiect de hotărare… », a subliniat Isidor Răducea.

„Informaţiile vor fi publicate în data de 15 ale lunii următoare”

Toate documentele referitoare la contractele de achiziţie publică, de lucrări publice şi de concesiune de servicii, publicate pe site-ul Consiliului Judeţean Dolj vor cuprinde următoarele informaţii: data încheierii contractului administrativ şi a actelor adiţionale aferente acestuia; durata contractului administrativ şi a actelor adiţionale aferente acestuia; valoarea contractului şi a actelor adiţionale aferente acestuia şi nu în ultimul rând, obiectul contractului administrativ.  „Informaţiile vor fi publicate în data de 15 ale lunii următoare, astfel încât contractele şi documentaţia aferentă să poată fi consultată în timp real”, a mai precizat consilierul judeţean.