Termen final pentru depunerea a trei declaraţii fiscale

0
284

finanteLuna aceasta se depun declaraţii şi de către persoanele fizice şi de către persoanele juridice, pentru primele fiind importantă depunerea declaraţiei 600 – privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii, precum şi declaraţia 220 privind venitul estimat/norma de venit pentru anul în curs. Ambele declaraţii au termen-limită de depunere data de 31 ianuarie 2017. Declaraţiile pot fi depuse pe suport electronic în anumite condiţii.

Conform art. 103 din Codul de procedură fiscală, modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016, ”declaraţia fiscală se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă, cu confirmare de primire, ori prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă. În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, procedura privind transmiterea declaraţiei fiscale prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă, precum şi declaraţiile fiscale care se transmit obligatoriu prin asemenea mijloace sau sisteme se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F”.

Ieri, a fost termenul pentru depunerea Formularul 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică; Formularul 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal şi Formular 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.