Un sediu pentru organizarea şi funcţionarea Oficiului teritorial ANMCS

0
376

Prin HG nr 728/13 septembrie 2018 s-a dispus înfiinţarea, organizarea şi funcţionare oficiilor teritoriale ale Autorităţii Naţionale de management al calităţii în sănătate. Un astfel de oficiu teritorial ar urma să fiinţeze şi la Craiova, dar deocamdată nu are sediu. ANMCS este o instituţie publică, cu personalitate juridică, organ de specialitate al adminstraţiei publice centrale în domeniul managementului claitativ în sănătate şi funcţionează în subordinea guvernului, sub coordonarea primului ministru. Unul dintre obiectivele sale este evaluarea categoriile de unităţi sanitare din punct de vedere al calităţii serviciilor de sănătate şi al siguranţei pacientului, evaluarea serviciilor de sănătate şi acreditarea unităţilor sanitare. Teoretic, de identificarea unui spaţiu funcţional, ar trebui să se ocupe Prefectura Dolj, prefectul fiind reprezentantul guvernului în teritoriu. Tergiversarea identificării unui spaţiu funcţional ar putea face ca sediul Oficiului teritorial al ANMCS să fie stabilit într-unul din judeţele limitrofe.