Tineri din Craiova, într-un proiect cu vârstnici instituţionalizaţi în Vidin

0
4857

De la 1 iunie 2018, Asociaţia CAROUSEL PROJECT din Craiova implementează, prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene, proiectul „Dar din dar se face Rai”, proiect de mobilitate bilateral, derulat în parteneriat cu Asociaţia BOKAYA din Vidin, Bulgaria. Scopul este abilitarea tinerilor în valorizarea experienţei vârstnicilor pentru dezvoltarea lor personală, socială şi profesională şi pentru consolidarea unei societăţi active, prin încurajarea comunicării intergenerationale, la nivelul celor două regiuni implicate – Craiova şi Vidin.

În octombrie 2018, a avut loc la Vidin prima mobilitate. Tinerii au fost informaţi cu privire la situaţia bătrânilor institutionalizaţi în Bulgaria, la condiţiile de viaţă, factorii care determină instituţionalizarea lor, statistici şi importanţa pe care activităţile desfăşurate de voluntari le au în îmbunătăţirea vieţii acestora şi în schimbarea mentalităţilor comunităţii. Pentru a înţelege mai bine această situaţie, dar şi pentru a stabili nişte punţi de comunicare cu batrâneii aflaţi departe de casele şi familiile lor, tinerii din proiect au suţinut, timp de câteva zile, activităţi frumoase, creative şi pline de voioşie alături de vârstnicii intrenaţi în căminul de bătrâni din Kutovo, o localitate aflată in apropierea Vidinului.

În cadrul unor ateliere de creaţie interactive, tinerii şi bătrânii au redecorat căminul pentru vârstnici şi au facut valoroase schimburi de experienţă prin ateliere de bune maniere, de scriere de mâna sau de dansuri. Prin mijloace nonformale, tinerii au susţinut alături de vârstnici dezbateri şi o cafenea publică, care să le consolideze informaţiile privind istoria recentă în Bulgaria, istoria votului, dreptul de vot şi importanţa participării la vot democratic.

Prin activităţile susţinute în Vidin, tinerii români şi bulgari au dobândit cunoştinţe şi abilităţi de comunicare intergeneraţională, de identificare a problemelor acestei categorii defavorizate şi de găsire de metode pentru combaterea lor, de comportament adecvat în societate, de limitare a digitalizării exagerate, de selecţie şi organizare. Susţinand interacţiunea între generaţii, tinerii au învăţat să aducă schimbări pozitive în comunităţile lor, în societate. Învîţând din experienţele vârstnicilor, au învăţat să-şi asume responsabilităţile de cetăţeni activi şi să-şi dorească să-şi exprime dreptul la vot, pentru dezvoltarea unei societăţi  democratice.

Următoarea mobilitate va avea loc în Craiova, în luna februarie 2019. Cei 16 tineri bulgari vor veni să se întâlnească din nou cu tinerii români, de data aceasta participând la activităţi de comunicare intregeneraţională cu vârstnici institutionalizaţi din Craiova.

Prin activităţile derulate în cele două mobilităţi – din Vidin şi Craiova – cei 32 de tineri români şi bulgari vor îndeplini cu succes obiectivele propuse în proiectul „Dar din dar se face Rai”: creşterea nivelului de informare în soluţionarea problemelor de comunicare tineri-vârstnici; conştientizarea asupra privilegiului de a beneficia de dreptul la vot liber exprimat pentru o societate democratică şi o cetăţenie europeană asumată, drept pe care generaţiile vârstnice nu l-au avut; consolidarea compeţentelor de lucru prin arte combinate, prin realizarea unui ghid de bune practici pentru interacţiunea între generaţii. Proiectul „Dar din dar se face Rai” se va încheia în mai 2019.