Selecţia cadrelor didactice pentru examenele naţionale, aproape de finalizare

0
489
Pe 13 octombrie, se încheie selecţia cadrelor didactice în grupurile de lucru pentru evaluările, examenele şi concursurile naţionale care se vor desfăşura în anul şcolar 2019 – 2020. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a transmis tuturor instituţiilor de învăţământ preuniversitar din teritoriu toate datele cuprinse în metodologie, transmise de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE). Obiectivele selecţiei sunt următoarele: alegerea cadrelor didactice, cu statut de colaboratori externi, în vederea constituirii grupurilor de lucru pe discipline, pentru evaluările, examenele şi concursurile naţionale care vor avea loc în anul şcolar 2019 – 2020;  profesorii selectaţi vor desfăşura activitatea de proiectare a variantelor de subiecte şi a baremelor de evaluare şi notare . Grupurile de lucru cuprind cadre didactice care îşi desfăşoară activitatea atât în mediul urban, cât şi în cel rural, în unităţile de învăţământ liceal cu filieră teoretică, dar şi vocaţională sau tehnologică. Selecţia este făcută pentru Evaluările din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a; evaluarea Naţională (cls. a VIII-a), Bacalaureat, Definitivat şi Titularizare. Trierea cadrelor didactice se face pe baza competenţei şi a experienţei declarate, precum şi pe baza disponibilităţii manifestate pentru implicarea în activităţilor de pregătire ale evaluărilor. Cei care doresc să-şi depună dosarele trebuie să îndeplinească mai multe criterii: activitate de predare în ultimii trei ani; abilităţi de operare pe calculator; absolvirea unor cursuri sau stagii de formare pe mai multe domenii (evaluare de proces, curriculum, evaluare de manuale).