Peste 250 de persoane susţin, la Craiova, examenul de primire în profesia de avocat

0
40

Luni, 7 octombrie a.c., a avut loc examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.  259 de absolvenţi, din şapte judeţe, s-au prezentat la ora 8.00 la sediul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii „Spiru Haret” din Craiova, unde s-a desfăşurat concursul. Marţi, până la 15.00, cei nemulţumiţi au avut timp să depună contestaţii. Vineri vor afla şi rezultatul. 

Ion Turculeanu

„Examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice se va desfăşura în perioada 8-19 octombrie 2012, conform următorului calendar: luni, octombrieproba scrisă tip grilă pentru candidaţii care vor dobândi calitatea de avocat stagiar; miercuri, 17 octombrie – proba scrisă la disciplinele Drept civil şi Drept procesual civil (două teze distincte), pentru toţi candidaţii; joi, 18 octombrie – proba scrisă la disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, pentru toţi candidaţii; vineri, 19 octombrie – proba scrisă la disciplinele Drept penal şi Drept procesual penal (două teze distincte), pentru toţi candidaţii.

Trebuie spus că examenul este unul care se susţine în mod unitar în cadrul I.N.P.P.A., prin Centrele teritoriale ale acestuia. Candidaţii care au depus cererile de înscriere la examen la Barourile Dolj, Gorj, Mehedinţi Olt, Argeş, Teleorman şi Vâlcea au fost arondaţi pentru susţinerea examenului la Centrul teritorial Craiova, cel mai puternic din ţară”, a declarat vicepreşedintele Comisiei Naţională de Examen, prof. univ. dr. Ion Turculeanu, avocat, directorul Centrului Teritorial Craiova al INPPA şi decanul Baroului Dolj.

”Nu am avut nici un incident, nici măcar o încercare de fraudă”

259 de candidaţi s-au înscris pentru a obţine titlul profesional de avocat stagiar şi 24 pentru primirea în profesia de avocat definitiv. „Pentru avocaţii definitivi sunt două probe. Prima constă într-un examen tip grilă, care este eliminatoriu şi cuprinde o sută de întrebări. Candidaţii care răspund corect la mai mult de 70 de întrebări din cele 100 intră în a doua probă, care are, la rândul ei, alte trei subprobe pe care vi le-am enumerat mai sus”, a mai spus decanul Baroului Dolj, Ion Turculeanu.

Regulamentul de examen, tematica şi bibliografia sunt cele aprobate prin Hotărârea nr. 04/2011 din 8 iulie 2011 a Consiliului U.N.B.R., republicată conform art. III din Hotărârea nr. 357/03.03.2012 a Consiliului U.N.B.R. şi sunt publicate pe pagina de web a U.N.B.R. (www.unbr.ro), precum şi pe cea a Baroului Dolj (www.barouldolj.ro). Cu 24 de ore înainte de data examenului, s-a afişat repartizarea pe săli a candidaţilor pe site-ul INPPA si la locurile de desfășurare a examenului. Accesul în sala de examen cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, notebook-uri) a fost interzis. Examenul s-a desfăşurat fără nici un incident:

„Pe măsură ce examenul perseverează în a fi unul foarte serios şi candidaţii dau dovadă de responsabilitate. Nu am avut nici un incident, nici măcar o încercare de fraudă, ceea ce îmi dovedeşte că sunt responsabili şi chiar îşi doresc să participe această meserie”, a mai spus Ion Turculeanu. Doar nouă contestaţii la baremul probei de examen au fost depuse până ieri, 9 octombrie a.c., ora 15.00, la sediul Centrului Teritorial Craiova din incinta Baroului Dolj. Rezultatul va fi afişat până vineri, la ora 15.00, luându-se în calcul şi rezultatul contestaţiilor.