Dovada achitării amenzii se poate transmite, de acum, prin e-mail la Poliţie

0
359

ipj doljReprezentanţii IPJ Dolj anunţă că actul de identitate şi dovada plăţii amenzii de circulaţie se pot trimite, de acum, scanate, pe adresa de e-mail a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj. Inspectoratul Judeţean de Poliţie Dolj operaţionalizează prevederile O.U.G. nr. 41 din 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Atât copia actului de identitate, necesară obţinerii unor documente de la poliţie (cazier judiciar, avize, atestate etc.), cât şi dovada plăţii amenzii de circulaţie se pot trimite, scanate, pe adresele de e-mail ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj. (Documentul scanat trebuie să fie lizibil şi să nu depăşească 2 Mb). Pe site-ul www.dj.politiaromana.ro – la secţiunea Utile/Corespondenta on-line, sunt disponibile adresele de e-mail ale serviciilor şi unităţilor teritoriale de poliţie din judeţul Dolj. Astfel, pentru ca cetăţenii să nu mai apeleze la serviciile poştale sau să se mai deplaseze la unitatea de poliţie, pot transmite dovada plăţii amenzii la e-mailul unităţii teritoriale din care face parte agentul constatator care a aplicat sancţiunea (Ex. Pentru a trimite dovada platii unei amenzi aplicate de un politist din cadrul Biroului Rutier Craiova veti folosi adresa rutieracraiova@dj.politiaromana.ro, de asemenea dovada unei sancţiuni aplicate de un poliţist din cadrul Poliţiei municipiului Calafat se poate trimite la adresa calafat@dj.politiaromana.ro, etc.). De asemenea, nu mai este nevoie ca solicitanţii diverselor documente să vină cu copie xerox a cărţii de identitate pentru a obţine documente eliberate de poliţie, fiind suficientă transmiterea copiei scanate a documentului de identitate pe e-mailul Serviciului unde trebuie să ajungă. Toate informaţiile şi adresele de e-mail sunt disponibile, centralizat şi organizate în ordine alfabetică, pe site-ul www.dj.politiaromana.ro – la secţiunea Utile/Corespondenta on-line. Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în situaţiile în care cererea este depusă în România.