Silvia Ciornei,realeasă în staff-ul AECM

0
152

În această vară, a fost aleasă pentru următorii trei ani, noua conducere a Asociaţiei Europeane a Instituţiilor  de Garantare (AECM). Consiliul de Administrație, format din 12 membri, va fi astfel condus de Bernhard Sagmeister, președintele „Austria Wirtschaftsservice GmbH” iar Silvia Ciornei,  preşedintele FNGCIMM, a fost realeasă în calitatea de membru al C.A pentru un nou mandat (2015-2018) şi are responsabilitatea coordonării Grupului de lucru AECM pentru sistemele de garantare publice şi private.

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii este membru din anul 2005 al Asociaţiei Europeane a Instituţiilor  de Garantare (AECM).  AECM  este o organizaţie profesională care numără 41 de membri şi operează în 20 de state membre ale UE, precum și în Bosnia și Herzegovina, Federația Rusă, Republica Kîrgîză, Serbia şi Turcia. Membrii asociaţiei sunt fonduri de garantare publice şi private sau bănci de dezvoltare cu departamente de garantare, ce au misiunea comună de a susţine accesul la finanţare pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Un portofoliu cumulat de circa 2,9 milioane de garanţii

La finele anului trecut, instituţiile de garantare membre AECM aveau în gestiune un portofoliu cumulat de circa 2,9 milioane de garanții, în valoare de peste 79,2 miliarde euro, acordate unui număr de 2,87 milioane de IMM-uri. În anul 2014, numărul de garanţii noi acordate de membrii AECM a depășit 660.000, cu o valoare cumulată de circa 27 miliarde euro. În baza apartenenței sale ca membru al AECM, FNGCIMM funcționează după reguli şi principii europene, participă la schimbul de experiență și de bune practici privind garantarea si finantarea IMM-urilor și beneficiază de demersurile întreprinse de organizație pe lângă instituțiile europene, cum ar fi Comisia Europeană, Consiliul și Parlamentul European, precum si alte organisme financiare internaționale, cum sunt Banca Europeană de Investiții, Fondul European de Investiții, Banca Mondială ș.a. Din anul 2011 AECM are statut de observator în cadrul Grupului de lucru pentru IMM-uri și Antreprenoriat (WPSMEE) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), un for interguvernamental dedicat identificării, aplicării şi evaluării politicilor publice dedicate dezvoltării economice sustenabile şi stabilităţii sociale.

Grup de lucru şi de consultare

În această perioadă, AECM anunță inițiativa comună a Grupului Băncii Mondiale și FIRST Initiative de constituire a unui grup de lucru și de consultare a părților interesate în elaborarea unui cadru de referință la nivel mondial, în vederea stabilirii unui set de principii și de bune practici pentru proiectarea,  implementarea eficientă și evaluarea schemelor publice de garantare a creditelor pentru IMM-uri. Proiectul celor două instituții se bazează pe o bună cunoaștere și înțelegere a funcției și utilității unei instituţii de garantare. Schemele de garantare a creditelor asigură, în schimbul unui comision, diminuarea riscurilor instituțiilor de credit prin preluarea parţială a pierderilor, în cazul unor credite neperformante. Potrivit studiilor anterioare ale Băncii Mondiale privind experiența internațională în domeniu, schemele publice de garantare sunt apreciate ca o formă eficientă de intervenție guvernamentală pe piata creditelor pentru IMM-uri. În prezent peste jumătate din țările lumii au cel puţin o schemă de garantare a creditelor, iar numărul lor este în creștere.

Document în consultare publică

Grupul de lucru creat la inițiativa Băncii Mondiale a identificat şi cuprins într-un document consultativ, 16 principii-cheie pentru succesul schemelor publice de garantare a creditelor, care acoperă cadrul legal, de reglementare și operațional, guvernanța corporativă și gestionarea riscurilor, monitorizarea și evaluarea acestor instrumente financiare. Documentul se află în consultare publică de la începutul lunii iulie și la el pot aduce contribuții institutiile guvernamentale, instituţiile de garantare a creditelor și finantatori, până la data de 30 august 2015. « Viziunea europeană privind necesitatea intervenţiei guvernamentale porneşte de la imperfecțiunile pieței  creditelor  pentru întreprinderile mici și mijlocii, pieţe caracterizate de un risc de credit semnificativ. Acest risc semnificativ şi faptul că este preluat prin garanţii din fonduri proprii, care nu sunt garanţii de stat, face din FNGCIMM o instituţie cu capital de risc potrivit legii de inființare, fără de care piaţa creditului IMM în ansamblul său ar fi mai mică pentru întreprinzători şi mai riscantă pentru finanțatori », a precizat preşedintele FNGCIMM.