La Craiova / Centrul de Asistenţă Educaţională a devenit unul de Excelenţă

0
961

Ieri, la sediul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Dolj, a avut loc şedinţa Consiliului de Administraţie al instituţiei, în cadrul căreia s-au acordat calificativele pentru activitatea desfăşurată de cadrele didactice în anul şcolar 2014/2015. Notarea a fost una singură – „foarte bine”. Nu este nicio surpriză, deoarece unitatea a devenit una dintre cele de elită ale învăţământului doljean.

 În 1991, la Craiova lua fiinţă Laboratorul de orientare şcolară şi profesională (în prezent, Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică – CJAP). Pe 1 februarie 2006, ia fiinţă actualul Centru Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dolj, care a înglobat, în structurile sale şi CJAP, împreună cu Reţeaua de cabinete şcolare de asistenţă psihopedagogică, Centrul logopedic inter-şcolar, Serviciul de evaluare şi orientare şcolară şi profesională a copiilor, elevilor şi tinerilor cu cerinţe educative speciale, precum şi mediatorii şcolari. CJRAE deţine personalitate juridică şi are, dacă se poate spune aşa, dublă subordonare: subordonat metodologic Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, şi, financiar, Consiliului Judeţean Dolj. Din 2013, a preluat şi o parte din competenţele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj. Practic, în perioada 2011-2015, instituţia s-a transformat permanent, este una modernă, cu spaţii şi cadre la nivel european, îmbunătăţirile venind pe bandă rulantă.

Cereri numeroase pentru consiliere

Numai în anul şcolar 2014/2015, 580 de elevi au fost consiliaţi, de către cele 74 de cadre, dintre care 64 sunt didactice, iar, până în acest moment, au fost depuse 240 de cereri pentru 2015/2016. „Nimic nu este aşa de inegal ca tratamentul egal al oamenilor inegali” – Thomas Jefferson, semnatarul Declaraţiei de Independenţă a Statelor Unite ale Americii, este motto-ul după care se ghidează CJRAE Dolj. Şi, nimic nu pare mai adevărat. Specialiştii instituţiei lucrează la „foc continuu” pentru integrarea în mediul şcolar şi în societate a tutoror copiilor care au nevoi speciale.

Marinela Dumitrescu

Unitate de elită

Apariţia acestui fel de consiliere, dacă se poate spune aşa, CJRAE fiind unitate conexă sistemului de învăţământ naţional a apărut în 2006, dar Ordinul nr.5555/2011 al ministrului educaţiei a statutat forma actuală. „Marele nostru noroc a fost că, la mijlocul anilor 2000, ministru era Mircea Miclea, care ştia ce înseamnă această formă de învăţământ şi asistenţă psihopedagogică. Până atunci, serviciile acţionau oarecum disparat, cadrele specializate erau la nivelul unităţilor şcolare. Era oarecum nefiresc, deoarece numai formarea specialiştilor presupune un efort deosebit. În 2006-2007, dacă nu mă înşel, s-au dotat pentru prima dată cabinetele şcolare de psihopedagogie, de logopedie etc. . De atunci, lucrurile au mers din ce în ce mai bine, iar noi, la Craiova, am înfiinţat , în 2013, primul Laborator de evaluare psihologică a elevilor”, povesteşte, despre anii de început,  Marinela Dumitrescu, director al CJRAE Dolj. În timp, lucrurile au evoluat. „Nu cred că greşesc cu nimic dacă spun că suntem pe primul loc în ţară. Cu ajutorul Consiliului Judeţean Dolj, al ISJ Dolj şi al DGASPC Dolj am putut ajunge la rezultate foarte bune. Avem schimburi de experienţă periodice cu colegii din alte judeţe, iar aprecierile venite din partea lor nu au lipsit. Prin munca specialiştilor noştri, foarte mulţi copii şi-au dezvoltat abilităţile, iar părinţii au descoperit noi valenţe ale tinerilor”, a mai spus Marinela Dumitrescu.

Dotare de nivel european

În prezent, CJRAE Dolj este o unitate modernă, la standardele europene în materie. În cadrul instituţiei funcţionează patru cabinete de consiliere psihopedagogică individuală/grup; un cabinet de consiliere a preşcolarilor şi şcolarilor mici; un centru de programe educaţionale; un cabinet de terapie logopedică; un cabinet de mediere şcolară; o sală de formare/consiliere; un laborator de testare psihologică; un cabinet pentru evaluarea psihologică şi medicală şi un cabinet destinat funcţionării Serviciului de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională (SEOSP) şi Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională (COSP). Totul este nou, de la mobilier şi până la jucăriile pentru copii.

Parteneriate cu unităţile şcolare din judeţ

Există, însă, şi câteva neajunsuri, din cauze mai mult obiective, rezolvate, din fericire, în interesul copiilor şi părinţilor. „Din păcate, în mediul rural, la nivelul sistemului de învăţământ naţional, nu există decât un cabinet de asistenţă psihopedagogică, la Brădeşti, care acoperă şi Işalniţa. Dar, pentru a elimina deficienţele, am încheiat parteneriate, în cadrul unor programe educaţionale, cu unităţile şcolare din judeţ, prin care, pe lângă cadrele noastre, participă şi diriginţii de clase. Bineînţeles, în cazul unor situaţii speciale conlucrăm cu DGASPC Dolj. În acest moment, putem vorbi de un procent de peste 80% în ceea ce priveşte gradul de acoperire al judeţului prin astfel de parteneriate”, a completat directorul CJRAE Dolj.

Proiecte pentru părinţi şi copii

Nu lipsesc proiectele, unele finalizate, cum a fost, în această vară „Tonomatul de vacanţă”, destinat valorificării timpului liber al şcolarilor, cu participarea şi a părinţilor, altele în desfăşurare (Proiect ERASMUS + „Open Doors for Non Formal”, aplicant fiind Şcoala Gimnazială Ghindeni, cu parteneri inclusiv externi din Grecia, Turcia, Olanda, Polonia şi Lituania, la care se adaugă şi Liceul „Matei Basarab”  Craiova, destinat realizării unui ghid care să conţină exemple de bună practică din activitatea formală şi non-formală din instuţiile partenere), ori altele în pregătire. „Ne dorim o colaborare cu Centrul de Excelenţă şi suntem foarte aproape de a semna parteneriatul. Proiectul nostru se numeşte „Identificarea şi promovarea copiilor cu aptitudini înalte”, destinat mediului rural, deoarece şi acolo sunt copii cu capacităţi mari, dar care u au posibilităţi materiale. De asemenea, pregătim „Şcoala părinţilor”, un program de consiliere specializată în domeniul educaţiei parentale. Nu mai vorbesc de foarte multele concursuri şcolare”, a mai menţionat Marinela Dumitrescu. În cîteva cuvinte, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi-a confirmat menirea.