Parteneriat transfrontalier strategic pentru turismul durabil

0
138

În perioada iunie 2013 – decembrie 2014, Asociaţia Transfrontalieră e(quilibrum) – Environment (A.T.e.E.) implementează proiectul „Parteneriatul transfrontalier strategic pentru turism durabil al regiunilor din Sud – Vestul şi Nord – Vestul Dunării de Jos” în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Industrie Electronica şi Software – Filiala Oltenia, Asociaţia „Parteneriatul Regional pentru Dezvoltare Durabila” Vidin, Agenţia de Dezvoltare Regională şi Centrul de Afaceri 2000 Montana şi Fundaţia „Perpetuum Mobile” Pleven, în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 3: Dezvoltare Economică şi Socială, Domeniul de intervenţie 3.1: Susţinerea cooperării mediului de afaceri din zona transfrontalieră şi a promovării imaginii şi identităţii regionale.

Influenţarea procesului dezvoltării economice şi sociale

Proiectul îşi propune influenţarea procesului dezvoltării economice şi sociale durabile a zonei din sud-vestul şi nord-vestul Dunării de Jos (judeţele Mehedinţi, Olt, Dolj – România, districtele Vidin, Vratsa, Montana, Pleven – Bulgaria) prin iniţiative şi acţiuni strategice de cooperare ale principalilor actori pentru implementarea turismului durabil. Activităţile proiectului vor cuprinde: semnarea unui parteneriat strategic între toţi factorii interesaţi în promovarea turismului din aria ţintă a proiectului, activităţi de cercetare-documentare, realizarea de studii de oportunitate, întocmirea unui Master plan strategic de acţiune pentru implementarea turismului durabil în Sud-Vestul şi Nord-Vestul Dunării de Jos, conferinţe transfrontaliere, realizarea de materiale de prezentare profesionale, comunicare şi promovare, laboratoare şi întâlniri de lucru, sesiuni de training privind implementarea turismului durabil.

 

Grupurile-ţintă vizate de proiect vor fi autorităţi publice locale şi regionale, organizaţii nonguvernamentale şi alte organizaţii interesate de scopul proiectului, tour-operatori, tineri şi formatori interesaţi de turism, promotori şi formatori de opinie care îşi desfăşoară activitatea în zona transfrontalieră ce cuprinde judeţele Dolj, Olt, Mehedinţi şi districtele Montana, Vidin, Montana şi Pleven.