Navele „Expediţiei Dunării” au intrat în România

0
122

Navele echipei internaţionale a Expediţiei comune de supraveghere a Dunării (Joint Danube Survey-JDS 3) au intrat, duminică, în România. Până pe data de 26 septembrie, cei 18 specialişti din cadrul echipei internaţionale vor continua să efectueze pe tronsonul românesc al Dunării activităţi de monitoring investigativ şi de cercetare privind starea ecologică şi chimică a apei Dunării, a sedimentelor, suspensiilor şi biotei, prin efectuarea de analize la indicatorii biologici, fizico-chimici, hidromorfologici şi microbiologici.

În paralel cu parcursul echipei internaţionale şi echipa naţională a României, formată din aproximativ 25 chimişti, biologi şi ingineri, şi-a început activitatea.

Prelevarea probelor se realizează din trei puncte, din mijloc, de pe malul stâng, respectiv de pe malul drept şi durează între două ore şi până la patru-cinci ore. Vor fi prelevate probe din cursul principal al Dunării, dar şi din trei afluenţi ai săi, respectiv Argeş, Siret şi Prut. Probele vor fi prelevate din secţiunile Baziaş, Koronin, Şimian, Gruia, Pristol, aval Olt, aval Zimnicea, aval Giurgiu, râul Argeş, aval Argeş, Chiciu, aval Brăila, râul Siret şi râul Prut, Isaccea, şi pe braţele Dunării (Chilia, Sulina şi Sf. Gheorghe).

La sfârşitul expediţiei, fiecare ţară va realiza un raport care va include rezultatele probelor obţinute de echipa naţională.

Expediţia propriu-zisă se va încheia pe 25 septembrie, la Tulcea. Toate costurile legate de deplasarea şi dotarea echipei, transportul şi echiparea navelor, precum şi analizele care se vor efectua la nivelul laboratoarelor ANAR sunt suportate din sursele proprii ale instituţiei şi, până în acest moment, eforturile financiare sunt cuantificate la un nivel de peste 50.000 de euro.