Beneficiile formării profesionale continue

0
116

Camera de Comerţ şi Industrie Dolj a găzduit joi, 5 septembrie, seminarul cu tema “Beneficiile formării profesionale continue”, organizat de CS.C. Global Commercium Development SRL, în parteneriat cu Patronatul Naţional Român şi Hispalis de Formation (Spania). Seminarul face parte din activităţile proiectului „FPC eficient – Format, Performant, Calificat” (POSDRU 108/2.3/G/79455), cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2, „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.3 „Acces şi participare la formare profesionala continuă”.

 “Proiectul are drept obiectiv general dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii economice prin îmbunătăţirea accesului şi participării la programele de formare profesională continuă şi se adresează angajaţilor calificaţi şi necalificaţi din judeţul Dolj. În cadrul seminarului – la care au participat 26 de manageri şi antreprenori doljeni – s-au abordat subiecte specifice domeniului formarii, prevederile legislative la nivel naţional în domeniu, precum şi oferta de servicii gratuite de informare şi de formare profesională din cadrul proiectului. Majoritatea celor prezenţi la seminar şi-a exprimat intenţia de a încheia parteneriate operaţionale în cadrul proiectului pentru a beneficia de facilităţile oferite în cadrul acestuia pentru angajaţii din cadrul societăţilor pe care le reprezintă”, au precizat organizatorii seminarului.

Pe parcursul implementării proiectului, 800 de persoane angajate din judeţul Dolj vor beneficia de activităţi de informare asupra formării profesionale continue, iar 84 de persoane selectate vor avea acces la activităţi specifice de consiliere şi orientare profesională şi la programe de formare profesională continuă în domeniile: lucrător în tricotaje-confecţii, lucrător în filatură-ţesătorie, lucrător în confecţii piele şi înlocuitori, cusător piese din înlocuitori. Programele de formare specifice fiecărei specializări se vor finaliza cu examen de absolvire în urma căruia se va elibera un certificat de absolvire emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale.