Detaşarea personalului didactic are termen

0
101

Mobilitatea cadrelor didactice în învăţământul preuniversitar continuă, pentru anul şcolar 2017 – 2018, chiar dacă este perioadă de vacanţă. Conform metodologiei, în perioada imediat următoare va urma detaşarea personalului didactic, în interesul învăţământului, iar unităţile şcolare din teritoriu trebuie să trimită datele până pe 22 august.

isjCalendarul mobilităţii personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar, pentru anul şcolar 2017 – 2018 este prevăzut în Metodologia cadru, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5739/14.11.2016 – derularea etapei de  detaşare în interesul  învăţământului a cadrelor didactice. Astfel , înregistrarea acordurilor pentru detaşare în interesul învăţământului trebuie făcută până pe 21 august, la care se adaugă organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale la profilul postului, cu dată limită 22 august, precum şi discutarea şi soluţionarea propunerilor pentru detaşare în Consiliile de Administraţie ale unităţilor respective, transmiterea listelor cadrelor care fac obiectul legislaţiei în vigoare, însoţite de acordul acestora (21 – 24 august). În consecinţă, directorii unităţilor de învăţământ care derulează etapa de mobilitate, vor  depune la secretariatul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, până pe 22.08.2017, ora 16:00, centralizarea acordurilor de detaşare în interesul învăţământului, însoţită de copie xerox „conform cu originalul”  a mai multor documente: acord pentru detaşare în interesul învăţământului pentru anul şcolar 2017 – 2018; acte de studii; adeverinţă eliberată de unitatea unde este titular, din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, viabilitatea acesteia, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu); decizia de numire valabilă în 2017 – 2018; Procesul – verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie , în care s-au discutat acordurile de detaşare. Centralizarea datelor va fi înregistrată la unitatea şcolară, asumată de directorul instituţiei, prin semnătură şi ştampilă,  scanată şi trimisă pe adresa de e-mail –  personal@isjdolj.ro, până pe data de 22 august 2017, ora 16:00.  Completarea se va face numai cu majuscule şi fără diacritice. Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj  atrag atenţia că unităţile care nu au situaţii de acest fel, vor trimite, pe adresa de e-mail amintită, mesajul „Nu avem cazuri”, iar „Situaţiile comunicate ulterior termenului de 22 august, ora 16:00, NU vor fi luate în consideraţie”.