Până pe 9 septembrie / Consultare publică pe marginea luptei împotriva evaziunii fiscale

0
133

Lupta împotriva evaziunii fiscale în ceea ce priveşte impozitele pe profit ale companiilor reprezintă o prioritate absolută a Comisiei Europene. În acest sens, a fost lansată o consultare publică al cărei obiectiv este de a afla dacă, prin obligarea companiilor comerciale să dezvăluie informaţii suplimentare cu privire la impozitele pe care le plătesc, s-ar putea contribui la combaterea evaziunii fiscale şi a practicilor fiscale agresive în UE.

Consultarea, lansată la mijlocul lunii iunie, este deschisă până la data de 9 septembrie 2015. Consultarea se înscrie în sfera mai largă a Planului de acțiune pentru o impozitare pe profit mai echitabilă și mai eficientă, prezentat în iunie. Acțiunea Comisiei este rezultatul angajamentelor luate de liderii G20 de a garanta schimbul liber de informații între autoritățile fiscale în ceea ce privește marile companii multinaționale, inclusiv raportarea lor pentru fiecare țară în parte (country-by-country reporting – CBCR).

Măsurile vor îmbunătăţi mediul de impozitare pe profit în UE

Impunerea obligativităţii pentru companii de a prezenta mai multe informații cu privire la operațiunile lor fiscale – fie către autoritățile fiscale, fie către publicul larg, prin intermediul rapoartelor anuale – ar putea evidenția practicile fiscale dăunătoare. „Creşterea transparenței ar putea, de asemenea, să stimuleze companiile să plătească o cotă-parte echitabilă din impozite în țara în care înregistrează profit. În plus, o mai mare transparență ar putea încuraja statele membre să ia măsuri care să contribuie la o concurență fiscală mai eficientă și mai echitabilă”, se precizează într-un comunicat al CE.

Planul de acţiune al Comisiei privind un sistem mai echitabil de impozitare a companiilor vizează reformarea impozitării pe profit a companiilor în UE. El stabileşte o serie de iniţiative menite să combată evaziunea fiscală, să asigure venituri sustenabile şi să promoveze un mediu de afaceri mai favorabil în cadrul pieţei unice. În ansamblu, aceste măsuri vor îmbunătăţi semnificativ mediul de impozitare pe profit în UE, făcându-l mai echitabil, mai eficient şi mai favorabil creșterii.