Învăţământul doljean se va integra informatic

0
142

Conform legislaţiei în vigoare, toate datele care ţin de procesul de învăţământ, plecând de la spaţii şi până la resursa umană, vor fi centralizate şi vor fi incluse într-o bază de date la nivel naţional. Primul termen de aplicare este la 14 august, ora 14.30, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj transmiţând, în teritoriu, cerinţele legale.

Prin Adresa nr.59/AEF/SS/28.07.2015, emisă de Direcţia Patrimoniu şi Informatizare, din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, având semnătura secretarului de stat Emil Albotă şi trimisă tuturor Inspectoratelor Şcolare Judeţene, se stipulează : „ … desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor de patrimoniu şi management al bazei materiale din unităţile de învăţământ preuniversitar depinde, în mod direct, de acurateţea, corectitudinea şi introducerea la timp a datelor privind Resursele materiale în Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR).Datele cu privire la Resursele materiale, introduse în SIIIR, vor fi folosite pentru realizarea bazei de date privind unităţile de învăţământ de stat, care necesită lucrări investiţionale (conform Protocolului de colaborare nr. 3152/8070/2015, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, comunicat anterior). Având în vedere cele de mai sus, veţi dispune tuturor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat reactualizarea datelor aferente modulului SIIIR – Resurse materiale, cu datele valabile la 1 august 2015, până cel târziu vineri, 14 august, ora 14.30, prin personalul didactic auxiliar  desemnat cu rolul de Administrator patrimoniu al unităţii de învăţământ, asistat tehnic de administratorii locali SIIIR. ”

Căi de urmat

Tuturor structurilor din teritoriu li s-au transmis, pe lângă modelele pe care le au de urmat, şi instrucţiuni de completare a formularelor, astfel încât să nu fie probleme la introducerea datelor în baza centralizată. Sunt mai multe module de completat: resursele materiale ale instituţiei, cu date despre clădiri şi alte spaţii destinate desfăşurării procesului de învăţământ (destinatari, beneficiari, adresă, avize, utilităţi, facilităţi etc.); datedespre sălile din imobile, de la numerotare şi până la tipul spaţiului (sală de clasă, magazie, laborator, sală de sport etc.); modul de folosire – proprietate, închiriere, concesionare; transport etc.

Un sprijin pentru fiecare

La nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj s-au pus în aplicare toate măsurile cerute prin MECŞ. „Acest sistem – SIIIR – reprezintă o bază de date integrată în sistemul de învăţământ din România, ce vine în sprijinul tuturor celor implicaţi în sistemul educaţional, şi nu numai, deoarece facilitează obţinerea rapidă a oricărei informaţii legate de procesul de educaţie. Unităţile şcolare vor avea obligaţia să introducă, după un calendar prestabilit, informaţii primare, privind înscrierea/reînscrierea elevilor, date privind şcolile şi, totodată, se pot accesa date privind toţi factorii implicaţi în procesul educaţional. Aşa cum se menţionează şi în adresa MECŞ, până vineri, 14 august, trebuie să avem primite toate datele referitoare la „resursele materiale”, şcolile primind, on-line, şi modelele pe care trebuie să le urmeze şi, după caz, pot accesa site-un ministerului”, a precizat ing. Dorel Popa, Administrator IT SIIIR, din cadrul ISJ Dolj.

O noutate pentru judeţul nostru

Conform aceleiaşi Note (nr.362/04.08.2015) transmisă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, reînscrierea, respectiv înscrierea copiilor în grădiniţe se va desfăşura conform metodologiei, aşa cum este precizat în Adresa nr. 36977/21.04.2015, până la data de 1 septembrie a.c.Astfel, în perioada 25-30 august, modulul „Reînscriere în grădiniţe” va fi disponibil şi în Dolj, ceea ce nu s-a întâmplat până în prezent. De asemenea, pentru unităţile care nu au respectat termenul de încărcare a datelor specifice din secţiunea „Planul de şcolarizare”, stipulat prin N.T. nr. 081/12.02.2015, se va obţine acordul ministerului, pentru deblocarea planificării necesare în 2015/2016, în vederea efectuării corecţiilor impuse prin cerinţele de validare aprobate la nivelul ISJ Dolj. După primirea avizului favorabil, toate unităţile vor fi înştiinţate, astfel încât, în perioada 25-30 august, „Reînscriere în grădiniţe ” să poată fi utilizat fără probleme.