Controale în cabinetele medicilor

0
99

Mai mulţi medici din Dolj au fost sancţionaţi în urma unor controale efectuate de inspectorii din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate (CAS). În ultima lună aceştia au trecut pragul unor cabinete medicale şi unităţi sanitare din judeţ pentru a verifica în ce măsură doctorii respectă legislaţia în vigoare şi clauzele contractuale. Ca de obicei, în cazul unora dintre furnizori de servicii medicale s-au descoperit deficienţe pentru care au fost aplicate o serie de sancţiuni. 

Echipele de control ale Casei de Asigurări de Sănătate Dolj au verificat nu mai puţin de 31 de cabinete şi unităţi sanitare, printre altele urmărindu-se modalitatea în care se acordă serviciile medicale, corespondenţa între serviciile solicitate pentru decontare de furnizori şi cele efectuate în mod real, precum şi modul în care au fost respectate de furnizor condiţiile existente la momentul evaluării.

La cabinetele medicilor de familie s-au efectuat 13 acţiuni de control, constatându-se mai multe deficienţe. Spre exemplu, au fost identificaţi pensionari care au beneficiat nelegal de prescripţii medicale în cadrul Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei pe lună. Aceştia au declarat în scris că nu au alte venituri, deşi acest lucru s-a dovedit a fi fals, în cele din urmă, ei figurând în evidenţele ANAF cu alte venituri impozabile. Reprezentanţii Casei de Asigurări de Sănătate Dolj au hotărât ca, în acest caz, contravaloarea medicamentelor compensate cu 90% prescrise de medicii de familie pensionarilor care realizează şi alte venituri în afara celor din pensii să se recupereze de la persoanele care au beneficiat ilegal de compensarea suplimentară de 40%.

Nereguli descoperite la medicii de familie

De asemenea, potrivit reprezentanţilor CAS Dolj şase medici de familie au prescris medicamente compensate 90% fără a solicita pacienţilor cupon de pensie şi declaraţii pe proprie răspundere privind veniturile realizate de aceştia. Cadrele medicale au fost sancţionate cu imputarea sumei reprezentând compensarea de 40% din contravaloarea medicamentelor.

Tot cu ocazia controalelor din ultima lună, inspectorii CAS Dolj au constatat că cinci medici nu au respectat obligaţia contractuală privind respectarea protocoalelor de practică pentru prescrierea, monitorizarea şi decontarea tratamentului, fiind sancţionaţi cu avertisment scris şi imputarea contravalorii medicamentelor prescrise eronat.

Controalele CAS Dolj au ajuns şi la furnizorii de servicii clinice. În ultima lună, au fost verificaţi doi furnizori de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate – servicii clinice constatându-se că un furnizor nu a finalizat actul medical propriu prin eliberarea de prescripţie medicală pentru tratamentul pacientului, acesta fiind sancţionat cu diminuarea cu 10% a valorii minime garantate a punctului, pe luna în care s-a constatat această deficienţă.

De asemenea, s-a constatat că au fost raportate servicii medicale neefectuate şi s-a dispus recuperarea contravalorii acestor servicii şi diminuarea cu 30% a valorii minime garantate a punctului pe luna în care s-au constatat deficienţele.

Medic chirurg sancţionat

Tot luna trecută, un medic de familie a fost verificat de inspectorii CAS Dolj, fiind analizat modul în care acesta a acordat consultaţii medicale suplimentare, la cererea pacienţilor. S-a constatat că doctorul nu a încasat contravaloarea acestor serviciilor medicale.

Un  control inopinat a avut loc şi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Craiova, fiind verificat modul de prescriere a medicamentelor care se acordă numai cu aprobarea comisiei locale de cardiologie. Concluzia a fost că un medic, specialitatea chirurgie, nu a respectat schema de tratament aprobată de comisia locală de experţi, fiind sancţionat cu recuperarea contravalorii tratamentului. De asemenea, în urma unui control inopinat efectuat la Spitalul CFR Craiova, inspectorii Casei de Asigurări de Sănătate au constatat că pacienţii internaţi sunt nevoiţi să efectueze contracost investigaţii paraclinice. În acest sens, reprezentanţii CAS Dolj au recomandat pacienţilor să solicite unităţii spitaliceşti recuperarea contravalorii acestora.