În termen de 60 zile de la absolvire, elevii sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele AJOFM Dolj

0
337

 În termen de 60 zile de la absolvire, elevii sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj, pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziţie de AJOFM Dolj în scopul integrării acestora pe piaţa forţei de muncă.

“Absolvenţii instituţiilor de învăţământ care se înregistrează în evidenţa agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă în raza căreia îşi au domiciliul, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă beneficiază de servicii gratuite de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională, precum şi de măsuri de stimulare a ocupării (prime)”, se precizează într-un comunicat de presă al AJOFM Dolj.

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii. “Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii indemnizației de șomaj în cazul în care nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale în termenul menționat”, se mai spune în comunicatul respectiv.

În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei absolvirii studiilor stabilită prin regelementările normative în vigoare.

În cazul elevilor care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.

Alte informații privind acordarea indemnizației de șomaj pentru absolvenții de învățământ sunt afişate pe site-ul instituției www.anofm.ro/ AJOFM DOLJ  și pot  fi accesate în secțiunea Persoane fizice/ Indemnizații de șomaj și venituri de completare.