Primele roşii ecologice din Dolj au fost livrate în ţară

0
403

Cum era de aşteptat, primii producători de tomate româneşti, produse prin Programul de sprijin pentru tomate cultivate în spaţii protejate, din judeţul Dolj, au livrat marfa către pieţele din România. Dintre aceştia, trei fermieri, doi din bazinul legumicol Poiana Mare şi unul din Işalniţa, au scos la vânzare primele roşii autohtone pe pieţele din Caransebeş şi Sibiu. Legumicultorii precizaţi mai sus au recoltat până acum peste 4.000 kg de tomate, pe care le-au valorificat la preţuri cuprinse între 10 şi 20 de lei/kg.

rosii 2Au muncit cât au muncit angajaţii Direcţiei pentru Agricultură Dolj odată cu verificările efectuate pe teren, la solariile multor gospodari doljeni, dar mai abitir au trudit legumicultorii. Ceea ce avea să pornească drept un program guvernamental concret, prin care producătorii agricoli din România urmau să fie susţinuţi să cultive tomate în spaţii  protejate (sere, solarii), astfel încât să asigure necesarul de consum intern din producţia autohtonă, iată că se dovedeşte, acum, un proiect foarte bun şi eficient.

Condiţiile legale au fost îndeplinite

Valoarea sprijinului financiar care se acordă beneficiarilor este de 13.481,4 lei/beneficiar/an, care reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/beneficiar/an, însă valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi echivalentul în lei a sumei de 15.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente. Pentru a fi eligibili acordării acestei forme de sprijin financiar pentru cultura tomate, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ câteva condiţii: să deţină o suprafaţă cultivată cu tomate în spaţii protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil cu o placă indicator inscripţionată „Program susţinere tomate, 2017” şi să menţioneze numărul cererii depuse pentru obţinerea finanţării; să obţină o producţie de minimum 2 kg de tomate/mp şi să valorifice o cantitate de tomate de minimum 2.000 kg dovedită cu documente justificative, de pe suprafaţa de teren menţionată. De asemenea, beneficiarii trebuie să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în sere şi solarii. Producătorii trebuie să valorifice producţia în perioadele ianuarie-mai inclusiv, şi noiembrie – 20 decembrie, inclusiv.

Cei trei au aplicat cei dintâi

rosiiResursele financiare aplicării schemei de ajutor de minimis au fost în valoare de 179.752 mii lei, contravaloarea în lei a 40.000 mii euro, şi s-au asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2017.

Cum, în Dolj, roşiile acum s-au copt, legumicultorilor nu le-a rămas decât să le încarce în maşini şi să urce spre oraşele de dincolo de munţi, unde preţurile sunt mai mari, astfel încât să-şi recupereze o parte din cheltuieli şi, de ce nu, să pună deoparte pentru următoarele lucrări în solarii. Potrivit datelor centralizate de Direcţia pentru Agricultură a judeţului Dolj au fost depuse 623 de solicitări de înscriere în Programul de sprijin – tomate în spaţii protejate, iar în baza solicitărilor au fost efectuate 401 verificări, conform fişelor de identificare întocmite de reprezentanţii D.A.J. Dolj.

Dintre aceştia, trei legumicultori au încărcat roşiile şi au trecut munţii pentru a le vinde la un preţ mai bun. Este vorba de Stoichiţă Viorel Ionuţ şi Stoichiţă Marian, ambii din Poiana Mare, şi de Mitran Constantin, din Işalniţa, aceştia fiind totodată şi primii producători agricoli care au depus la D.A.J. Dolj dosarele pentru primirea sprijinului financiar prevăzut de Guvern. Cei trei au reuşit să recolteze, până în prezent, patru tone de tomate. Valorificarea acestora se face la preţuri cuprinse între 10 şi 20 de lei/kg.

„Reamintim că producătorii agricoli din România sunt susţinuţi printr-un program guvernamental să cultive tomate în spaţii protejate, minimum 1.000 mp, astfel încât să asigure necesarul de consum intern din producţia autohtonă, punând la dispoziţie mărfuri proaspete şi de calitate. Programul are în vedere să diminueze importurile de tomate, dar şi crearea de noi locuri de muncă, aşa cum este prevăzut în Programul de Guvernare”, a precizat Liliana Săvulea, director executiv al Direcţiei pentru Agricultură a judeţului Dolj.

În aşteptarea banilor

rosii 1Prin acordarea ajutorului de minimis se urmăreşte obţinerea unor produse de calitate, competitive cu cele de pe piaţa europeană, precum şi o eficienţă economică în realizarea şi valorificarea acestora. De asemenea, ajutorul va contribui la creşterea şi stabilizarea cantitativă şi calitativă a producţiilor de materii prime, la echilibrarea balanţei veniturilor şi cheltuielilor producătorilor agricoli, ajutându-i să se reaşeze într-o poziţie mai stabilă şi mai echilibrată în raport cu partenerii de afaceri.

Reprezentanţii D.A.J. Dolj vor verifica, în continuare, înfiinţarea culturii şi începutul rodirii. Pentru obţinerea sprijinului, solicitanţii înregistraţi în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate şi verificaţi au obligaţia să depună la D.A.J. Dolj documente justificative care să ateste comercializarea producţiei de tomate obţinute din spaţiile protejate. Documentele justificative prevăzute sunt factura/fila/filele din carnetul de comercializare, din care să rezulte cantitatea şi valoarea producţiei de tomate comercializate. Angajaţii Direcţiei pentru Agricultură Dolj calculează, determină şi aprobă sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar în parte şi se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim.

Dacă totalul sumelor, care se cuvin beneficiarului, dar nu mai puţin de 3.000 euro, se încadrează în plafonul maxim, respectiv echivalentul în lei a 15.000 euro/3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente, D.A.J. Dolj aprobă suma calculate. Solicitanţii a căror sumă rezultată din calcul nu reprezintă echivalentul în lei a 3.000 euro nu sunt eligibili. După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură judeţene, ce ulterior virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislaţiei în vigoare şi încarcă informaţiile corespunzătoare în Registrul ajutoarelor de stat.