BCR a obţinut în primul trimestru al anului 2017 un profit net de 196,3 milioane RON

0
108

Banca Comercială Română (BCR) a obţinut în T1 2017 un profit net de 196,3 milioane RON (43,4 milioane EUR), susţinut de o bună performanţă operaţională şi de îmbunătăţirea continuă a portofoliului de credite.

Rezultatul operaţional s-a situat la 338,0 milioane RON (74,7 milioane EUR), mai ridicat cu 2,3% decât rezultatul din anul precedent de 330,6 RON (74,7 milioane EUR), ca urmare a veniturilor operaţionale mai mici (aflate sub impactul soluţionării portofoliului de credite neperformante şi a unui mediu de dobânzi scăzute), cuplate cu costuri mai scăzute.

În activitatea bancară retail, performanţa ridicată a reţelei de sucursale a generat volume noi de credite în monedă naţională de 1,2 miliarde RON, mulţumită vânzărilor de credite negarantate şi garantate, în pofida faptului ca vânzările de credite Prima Casă au încetinit ca urmare a alocării unui nou plafon de garanţii doar la finalul lunii martie 2017.

În activitatea corporate, portofoliul de credite nou acordate s-a ridicat la 0,5 miliarde RON, susţinut de creşterea pe segmentul de Întreprinderi Mici şi Mijlocii dar şi Companii Mari. Co-finanţarea proiectelor cu fonduri europene este de asemenea solidă, portofoliul atingând un volum de finanţări de 7,7 miliarde RON. Volumul de credite noi este susţinut de un flux solid de afaceri noi de o calitate mai bună, în special pe categoriile de produse precum descoperit de cont, capital de lucru şi finanţarea lanţurilor de furnizori.

Veniturile nete din dobânzi au scăzut cu 5,7%, la 432,9 milioane RON (EUR 95,7 milioane), de la 459,2 milioane RON (102,2 milioane EUR) în T1 2016, ca rezultat al rezolvării accelerate a portofoliului de credite problematice, al eforturillor de a oferi preţuri competitive pe piaţă, precum şi al unui mediu dominat de rate mai mici ale dobânzii.

Veniturile nete din comisioane au scăzut cu 7,2%, la 164,4 milioane RON (36,3 milioane EUR), de la 177,1 milioane RON (39,4 milioane EUR) în T1 2016, impactate de reglementările privind comisioanele interbancare la tranzacţiile cu carduri şi venituri mai scăzute din operaţiuni bancare.

Rezultatul net din tranzacţionare a scăzut cu 9,7%, la 79,5 milioane RON (17,6 milioane EUR), de la 88,1 milioane RON (19,6 milioane EUR) în T1 2016, din cauza unui efect negativ rezultat din reevaluarea participaţiilor valutare.

Venitul operaţional a scăzut cu 6,1% la 691,1 milioane RON (152,8 milioane EUR) de la 736,2 milioane RON (163,9 milioane EUR) în T1 2016, în special din cauza veniturilor nete din dobânzi mai reduse, împreună cu venituri din comisioane şi tranzacţionare diminuate.

Cheltuielile administrative generale în T1 2017 au ajuns la 353,1 milioane RON (78,1 milioane EUR), mai scăzute cu 13,0%, comparativ cu 405,6 milioane RON (90,3 milioane EUR) în T1 2016, impactate de ajustări metodologice privind contribuţia la fondul de garantare a depozitelor.