Acţiunea 4.3 – Tineret în Acţiune

0
108

OSFM – Organizaţia Studenţilor din Facultatea de Mecanică din Craiova implementează, în perioada 9-16 aprilie 2013, cursul de formare Empower it Socially (EIS). Acesta este finanţat prin programul Tineret în Acţiune, Acţiunea 4.3 şi beneficiază de participarea a 21 de lucrători de tineret, din şapte ţări – Slovenia, Italia, Turcia, Bulgaria, Grecia, România şi Polonia. Cursul de formare are ca obiectiv principal utilizarea metodelor şi tehnicilor de educaţie nonformală pentru promovarea spiritului antreprenorial al tinerilor, cei 21 de lucrători de tineret fiind formaţi în domeniul antreprenoriatului social. În acelaşi timp, cursul de formare are ca scop promovarea antreprenoriatului social ca mecanism de combatere a efectelor negative determinate de rata extrem de ridicată a şomajului, în rândul tinerilor. În cadrul cursului, cei 21 de lucrători de tineret vor identifica soluţii pentru a promova participarea tinerilor cu oportunităţi reduse la dezvoltarea comunităţii în care locuiesc prin demararea unor iniţiative ce integrează elemente de antreprenoriat social. În acelaşi timp, cursul de formare facilitează şi stabilirea de noi parteneriate şi îşi propune şi dezvoltarea unor noi idei de proiecte având ca grup ţintă tinerii cu oportunităţi reduse.