Creşteri şi descreşteri salariale, de sărbători

0
97

Transporturile pe apă, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, cinematografia, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, tranzacţiile imobiliare sau fabricarea de maşini au înregistrat, în februarie, cele mai semnificative scăderi din punct de vedere al câştigului salarial. Fenomenul a fost cauzat fie de condiţiile meteo nefavorabile, fie de problemele financiare. Pe de altă parte, în fabricarea produselor din tutun, a calculatoarelor sau în activităţile de asigurare, reasigurare şi ale fondului de pensii, au fost înregistrate creşteri ale salariilor.

Februarie 2012 a fost caracterizat, din punct de vedere al salariilor, de o uşoară creştere, comparativ cu luna ianuarie, conform datelor înregistrate de Institutul Naţional de Statistică. Astfel, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 2.028 lei, în creştere cu 6 lei faţă de luna ianuarie, în timp ce câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1.472 lei, în creştere cu 5 lei faţă de luna anterioară. Potrivit datelor transmise de Direcţia Regională de Statistică (DRS) Dolj, valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în fabricarea produselor din tutun (4.489 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (824 lei).

Primele de sărbători, explicaţia fluctuaţiilor

Indicele câştigului salarial real pentru luna februarie 2012, faţă de luna precedentă, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 99,7%. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 117,0%, cu 0,3 puncte procentuale mai mic faţă de cel înregistrat în luna ianuarie 2012. “În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial, determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an”, se arată în informarea DRS Dolj.

Producţii mai mici, salarii mai mici

În luna februarie 2012, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mic decât în luna ianuarie 2012, ca urmare a nerealizărilor de producţii ori încasărilor mai mici (în funcţie de contracte), a reducerii sau întreruperii activităţii ca urmare a condiţiilor meteo nefavorabile, a dificultăţilor financiare şi concediilor fără plată.

Astfel, cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în transporturi pe apă, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, activităţi de servicii anexe extracţiei (între 8,5% şi 10,5%); în activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (inclusiv înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (între 4,5% şi 7,5%); activităţi de difuzare si transmitere de programe), activităţi de editare, fabricarea altor mijloace de transport, alte activităţi de servicii, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; între 2,0% şi 3,5% în alte activităţi extractive, hoteluri şi restaurante, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, extracţia minereurilor metalifere, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, tranzacţii imobiliare, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, captarea, tratarea si distribuţia apei.

Tutunul face bani

Pe de altă parte, creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea de premii ocazionale, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă), de realizările de producţie ori încasările mai mari (funcţie de contracte). Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în fabricarea produselor din tutun, respectiv cu 11,0% în activităţi auxiliare intermedierilor financiare, inclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii (cu 44,7%); în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite), activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), între 4,0% şi 7,5%; în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), între 3,0% şi 4,0%.


În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna ianuarie, respectiv în învăţământ (0,8%), ca urmare a plăţii cu ora a cadrelor didactice, iar în administraţie publică (0,5%) ca urmare a acordării de sume pentru diferite sporuri ori a plăţii concediilor de odihnă.


În activităţile de sănătate şi asistenţă socială câştigul salarial mediu net a fost în uşoară scădere (-0,3%) faţă de luna ianuarie, ca urmare a neplăţii drepturilor salariale cuvenite salariaţilor din unele unităţi din domeniul asistenţei sociale care s-au confruntat cu dificultăţi financiare.