Dan Claudiu Dănişor a preluat conducerea Universităţii din Craiova

0
247
Dan Claudiu Dănişor

Noul rector, ales de cadrele didactice şi studenţii Universităţii din Craiova, după două scrutine de vot, prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor, a primit decizia de numire în funcţie, eliberată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Mandatul său a început din ziua de 8 martie a.c. şi va avea o durată de patru ani.

Procesul de stabilire a noilor structuri de conducere continuă. În perioada următoare, rectorul va numi prorectorii, apoi se va trece la declanşarea alegerilor pentru decanii facultăţilor, care în prezent sunt numiţi în aceste funcţii cu delegaţie.

„Numirile sunt provizorii pentru că le-a expirat mandatul tuturor decanilor şi prodecanilor. În majoritatea cazurilor s-a dat delegaţie celor care erau deja în aceste funcţii. O schimbare pentru câteva săptămâni nu are nici o relevanţă”, a precizat prof. univ. dr. Cristiana Teodorescu, directorul departamentului de Imagine al Universităţii din Craiova.

15 mai – data-limită pentru desemnarea noilor structuri de conducere

Potrivit regulamentului pentru alegerea decanilor, fiecare facultate va desemna minimum două cadre didactice dintre care rectorul va decide cine va ocupa funcţia. Decanii aleşi îşi vor desemna prodecanii, încheindu-se astfel procesul de fixare a noii echipe manageriale. Potrivit calendarului de alegeri universitare, data-limită pentru fixarea conducerii Universităţii din Craiova este 15 mai. a.c.

Echipa managerială va fixa oferta educaţională pentru anul universitar 2012-2013. Până în prezent, s-a decis ca admiterea la cursurile de licenţă să se realizeze după vechile reguli. Prin urmare, concursul va fi, în general, pe bază de dosar, fiind luate în calcul media de la bacalaureat şi media anilor de liceu. Excepţie va face Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, care a decis să-şi menţină concursul scris pentru admitere. Proba va consta în verificare cunoştinţelor de Limbă şi literatura română. Totodată, iar la specializările vocaţionale se vor susţine probe practice.