250.000 euro vor fi alocați pentru a sprijini ideile și inițiativele inovatoare

0
3581

         La 6 februarie 2020, Comisia Europeană a organizat la Bruxelles o conferință la nivel înalt pe tema „Mobilizarea cetățenilor pentru a asigura o bună guvernanță a politicii de coeziune”. Scopul conferinței a urmărit, pe de-o parte, inițiativele din cadrul politicii de coeziune care au contribuit efectiv la consolidarea implicării cetățenilor și, pe de altă parte, a identificat exemple de participare a cetățenilor în alte contexte pentru a le aplica politicii de coeziune. Astfel, Comisia a decis să lanseze două noi acțiuni-pilot pentru a implica în mai mare măsură cetățenii în derularea proiectelor de coeziune pe teren. Autoritățile care gestionează fondurile UE vor primi expertiză de nivel înalt din partea Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) , iar 250.000 euro, sub formă de finanțare „de bază”, vor fi alocați de către Comisie pentru a sprijini ideile și inițiativele inovatoare de promovare a implicării cetățenilor.

            Scopul este de a sprijini implicarea activă a cetățenilor și a organizațiilor societății civile în modul în care fondurile UE sunt planificate, investite și monitorizate, pentru a asigura în final rezultate mai bune. În cadrul acestor acțiuni-pilot, autoritățile de management ale fondurilor de coeziune și organizațiile societății civile vor primi consiliere din partea experților și sprijin pentru a dezvolta cunoștințele și competențele necesare pentru punerea în aplicare a proiectelor de coeziune. „Politica de coeziune se situează în prima linie a provocărilor cu care se confruntă în prezent cetățenii europeni, de la climă la inovare, de la incluziunea socială și competențe la conectivitate. Prin urmare, este important ca aceștia să aibă un cuvânt mai greu de spus în ceea ce privește modul în care politica de coeziune dă rezultate. Atât autoritățile publice, cât și organizațiile societății civile vor profita de avantajele unei participări mai autentice a cetățenilor”, a subliniat Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira.

Două acţiuni-pilot

           În cadrul primei acțiuni-pilot, autoritățile care gestionează fondurile UE vor primi expertiză de nivel înalt din partea Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) și vor beneficia de asistență personalizată pentru a lansa noi inițiative de implicare a cetățenilor și de promovare a transparenței și a responsabilității.

În cadrul celei de-a doua acțiuni-pilot, Comisia va aloca 250 000 EUR sub formă de finanțare „de bază” pentru a sprijini ideile și inițiativele inovatoare de promovare a implicării cetățenilor, în special cele care vin din partea organizațiilor mai mici și locale ale societății civile. Obiectivul va fi de a testa noi abordări ale implicării cetățenilor și de a stimula, promova și sprijini implicarea cetățenilor în politica de coeziune pentru o mai bună punere în aplicare a proiectelor și un sentiment mai puternic de asumare a rezultatelor acestora în rândul cetățenilor.

Ea va ține seama de reacțiile din partea organizațiilor participante la conferință în legătură cu nevoile acestora de a juca un rol activ în ceea ce privește crearea în comun a politicilor, participarea și monitorizarea. Cele două acțiuni se vor desfășura pe o perioadă de 12 luni, iar rezultatele acestora vor fi difuzate prin intermediul unui raport și al unui vademecum privind lecțiile învățate din diferitele proiecte, precum și un vademecum privind modul de implicare a cetățenilor în politica de coeziune. Scopul este de a promova inițiative similare pentru programele politicii de coeziune în cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027.