Garanţii pentru noi categorii de beneficiari – societăţile şi cooperativele agricole

0
212

În urma semnării cu CEC Bank a unor acte adiţionale de completare a convenţiilor de garantare, FNGCIMM va avea posibilitatea să acorde garanţii pentru o nouă categorie de beneficiari – societăţi agricole şi cooperative agricole.

Astfel, societăţile agricole şi cooperativele agricole care desfăşoară activităţi economice vor completa beneficiarii tradiţionali ai FNGCIMM, reprezentaţi de IMM-uri definite potrivit Legii nr. 346/14.07.2004, privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

Garanţia FNGCIMM este solicitată de bancă şi oferă mai multă libertate în alegerea finanţării unei afaceri viabile, la un preţ accesibil. FNGCIMM garantează maxim 80% din valoarea finanţărilor pe termen mediu şi lung de tipul creditelor pentru investiţii şi până la 70% din valoarea finanţărilor pe termen scurt pentru asigurarea capitalului de lucru sau din valoarea scrisorilor de garanţie bancară.

 „În funcţie de solicitările primite din partea celorlalţi finanţatori, FNGCIMM va încheia noi acte adiţionale menite să diversifice categoriile de potenţiali beneficiari”, se precizează  într-un comunicat de presă.