Se depun Cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru motorină

0
3491

Fermierii doljeni pot depune la data de 31 ianuarie 2020 inclusiv Cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01octombrie – 31 decembrie 2019 (trim. IV al anului 2019).

Cererile se depun la Centrele Judeţene ale Agenției de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al Municipiului Bucureşti, de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul sau reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite. „Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre rata accizei standard şi rata accizei reduse (stabilită la 21,00 euro / 1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură a cărui valoare unitară este de 1,8959 lei / litru”, a explicat Sorin Răducan, directorul executiv al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Dolj.

Copie a facturilor sau bonurilor fiscale de cumpărare

Pentru sectorul vegetal, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de o serie de documente cum ar fi acelea care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz; situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare; copie a facturilor sau bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților; copie a documentelor de identitate sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare; adeverință în original de la Registrul agricol, cu suprafețele aflate în exploatare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare şi nu în ultimul rând, adeverință în original de la Direcția pentru Agricultură Județeană, pentru suprafețele plantate cu vie nobilă, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.

„Se solicită şi situația privind calculul efectivului rulat”

Pentru sectorul zootehnic, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de următoarele documente: situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare; copie a facturilor sau bonurilorfiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților. „Se solicită şi situația privind calculul efectivului rulat sau efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar și vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz. De asemenea, swe maim cere o copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente, precum şi o copie a documentelor de identitate sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare”, a explicat Sorin Răducan, director.

Situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru irigații

Pentru sectorul îmbunătățiri funciare, cererile de plată pentru rambursare se depun de asemenea însoțite de mai multe documente. Situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru irigații, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare; copie a facturilor sau bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților sau situația centralizatoare a cantităților de apă pentru irigații. „Se mai pune la dosar şi o copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar sau procesul-verbal de confirmare a volumului de apă livrat pentru irigații, întocmit de către orice furnizor de apă de irigații. Trebuie ataşată de asemenea şi situația suprafețelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat. Copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare şi nu în ultimul rând, dovadă cont trezorerie dacă au intervenit modificari ale coordonatelor bancare față de cererea inițială”, susţine directorul executiv al APIA Dolj, într-un comunicat de presă.